ketonestripsdiabetesg

نتایج یک تحقیق جدید اثبات کرد که انسولین هایی که مدت طولانی تاثیرش در بدن می ماند در مقایسه با انسولین هایی که اثرش متوسط است برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 بهتر است. دلیل مهم  پژوهشگران در این تحقیق ارزیابی موثر و مقرون به صرفه بودن روزانه یک دفعه و نیز دو دفعه از انسولین های طولانی اثر و متوسط اثر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترTricco Andrea؛ ” ما دریافتیم که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 استفاده از انسولین طولانی اثر در مقایسه با انسولین متوسط اثر موجب وزن گیری کمتر، کنترل بهتر قند خون و پیشگیری از افت شدید قند خون می گردد.” محققین در این مطالعه نتایج 39 پژوهش را در زمینه مقایسه انسولین های طولانی اثر و متوسط اثر  ارزیابی کردند. در بین این مطالعات 22 مطالعه از نقطه نظر اقتصادی دو نوع انسولین را مقایسه کرده بودند. 77 درصد آن ها به این نتیجه رسیده بودند که انسولین طولانی اثر گران تر ولی مؤثرتر است. انسولین های بلند مدت حدود یک ساعت بعد از تزریق اثر می کنند و طول مدت اثر آن ها تا 26 ساعت بعد است. در حالی که انسولین های متوسط اثر بین یک تا سه ساعت اثر می کنند و طول مدت اثر آن ها تا 16 ساعت است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که انسولین طولانی اثر موجب بهبود بیش تر مقادیر HbA1C می گردد.

منبع-yourdoctor