با کشف داروهاي جديد ضد صرع و تجويز به موقع آنها درصد عقب ماندگي ناشي از صرع روز به روز به کاهش مي يابد.

دکتر محمدرضا صفايي متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: عقب ماندگي ذهني ممکن است از تشنج هاي شديد و مکرر و غيرقابل کنترل بوجود بيايد که احتمالا باعث آنوسکي مغزي و مرگ سلولي مي شود، اما شدت تشنج و فرکانس آن بستگي به وضع ذهني (هوشي) بيمار ندارد.
وي گفت: صرع هاي که در اثر بيماري هاي پيشرونده بوجود نمي آيند به ندرت باعث عقب ماندگي ذهني مي شوند، اما اگر حملاتد شديد و طولاني باشد به علت ضربات وارده به جمجمه و آنوسکي عقب ماندگي ذهني بيشتر مي شود.
وي تصريح کرد: کودکان مصروعي که ضايعات مغزي واضحي نداشته و تشنج هاي آنها به موقع و خوب کنترل شود هرگز اختلال ذهني نشان نمي دهند.