داروی کاهش ضربان قلب و 4 نوع قرص مختلف

کاهش ضربان قلب,داروی کاهش ضربان قلب,قرص کاهش ضربان قلب

حتما مطلع هستید كه يكى از مهم ترين بخشهای قلب، گره دهليزى بطنى يا  AV Node است.گره دهليزى بطنى، تنها مسير طبيعيه برای انتقال پيام از دهليزها، به بطنهاست.

در حقيقت اين گره، حكم گمركى در قلب را دارد كه تمام امواج دپولاريزاسيون دهليزها، بايد ابتدا در آن توقف، و سپس به بطنها منتقل شوند.
ما در بيماري هاى قلبى، خيلى با اين گره كار داريم! مخصوصا زمان هایی كه قصد داریم سرعت انتقال پيام ها از دهليز به بطن را كم كنيم تا ضربان قلب پايين بیاید.
براى كاهش سرعت هدايت در گره AV ، ٤ دسته دارويى مهم داريم! در این مطلب مجله پزشکی دکتر سلام با يک رمز، اين ٤ دسته دارو را به شما عزیزان معرفى مي كنيم!

داروی کاهش ضربان قلب

– هروقت اسم گره AV به گوش تان خورد، براى كُند كردن سرعت هدايت در گره و كاهش ضربان قلب، به يادِ اين ٤ دسته دارويى باشيد :

قرص کاهش ضربان قلب

A/B/C/D

A: Adenosin

B: Beta blockers

C: Calcium channel blockers

D: Digoxin

تمام شد!
شما هرزمان كه در دهليزها، با تاكى كاردى مواجه بوديد (مثل فيبريلاسيون يا فلاتر دهليزى) ، بايد با استفاده از يكى از اين ٤ دسته دارويى، گره AV را مهار كنيد تا بطن ها، دچار افزايش ضربان و تاكى كاردى نشوند.

منبع: دكتر مجرى