shyjobinterview
هنگامی که فرد به خودش شک دارد نمی تواند از موضع قدرت مصاحبه را به دست بگیرد  و شاید اشتباهاتی انجام دهد که قابل جبران نباشد در این جور مواقع بهیچ عنوان به خود ترس و اضطراب راه ندهید چون باعث شکستتان خواهند شد!

زودتر به محل مصاحبه بروید. اگر کمی زودتر، برای مثال نیم ساعت پیش از زمان مصاحبه در محل حاضر شوید، می توانید با فضای موجود در شرکت آشنا شده و از محیط اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.

افرادی که آشنایی در بخش خصوصی یا دولتی ندارند باید به راه های دیگری برای یافتن شغل متوسل شوند که یکی از آن ها مصاحبه های شغلی است. برخورد اولیه در مصاحبه های شغلی نقش تعیین کننده ای دارد و برای آن هایی که خجالتی هستند، تاثیرگذاری در نخستین دیدار تا حد زیادی مشکل است. با این حال اگر شما آشنایی در جایی ندارید و خجالتی هم هستید، برای یافتن شغل چاره ای ندارید جز اینکه در مصاحبه شغلی بهتر رفتار کنید. توصیه های زیر به عملکرد بهتر شما در نخستین ملاقات کمک خواهند کرد:

1- زودتر به محل مصاحبه بروید. اگر کمی زودتر، برای مثال نیم ساعت پیش از زمان مصاحبه در محل حاضر شوید، می توانید با فضای موجود در شرکت آشنا شده و از محیط اطلاعات بیشتری بدست بیاورید. همچنین سپری کردن این مدت زمان در محیط شرکت باعث خواهد شد تا استرس های اولیه برطرف شده و با آرامش خاطر بیشتری مصاحبه کنید. در این مدت سخن گفتن یکی از کارمندان شرکت نیز می تواند بسیار مفید باشد.

2- موفقیت خود را حتمی بدانید. به گونه ای به محل مصاحبه شغلی بروید انگار که شما در آن موفق شده اید و اکنون در آنجا مشغول به کار هستید. بدین ترتیب اعتماد به نفس بیشتری می یابید و از میزان خجالتی بودن شما کاسته خواهد شد. همچنین هنگامی که وارد اتاق مصاحبه می شوید، صاف ایستادن را فراموش نکنید، شانه های خود را عقب بدهید، متوازن و با اطمینان راه بروید، دست ها را کنار بدن قرار دهید طوری که به نظر بیاید راحت هستید و البته حتما لبخند به لب داشته باشید.

3- ارتباط چشمی. برای افراد خجالتی، خیره شدن به چشم دیگران عملی دشوار است و به همین خاطر آن ها معمولا و به خصوص در مواردی مانند مصاحبه شغلی که با استرس همراه است، از ارتباط چشمی با دیگران اجتناب می کنند. اما اگر آن شغل را می خواهید، چاره ای نیست، باید مستقیم در چشم مصاحبه کننده نگاه کنید و از خیره شدن به دیوار یا کف زمین اجتناب کنید.

4- صاف بنشینید. اگر در شرایطی قرار داشتید که می توانستید جای نشستن را انتخاب کنید، صندلی سفت تری را برگزینید و از نشستن بر روی مبل های راحتی اجتناب کنید، چرا که در آن ها فرو می روید و آن زمان به نظر می آید که بیش از حد راحت نشسته اید. اما نشستن بر روی یک صندلی باعث خواهد شد که بتوانید صاف بنشینید و امکان تاثیرگذاری شما بر مصاحبه کننده بیشتر می شود. همچنین آزادی عمل بیشتری خواهید داشت و در نتیجه می توانید بیشتر از “زبان بدن” (Body Language) بهره ببرید.

5- با دستانتان بازی نکنید. افراد خجالتی معمولا در شرایط پر استرس رفتارهایی را انجام می دهند که خودشان هم آگاهی چندان نسبت به آن ها ندارند. بیشتر این رفتارهای ناخودآگاه نیز توسط دست انجام می شوند پس تلاش کنید تا دستانتان را مهار کنید. خاراندن سر تقریبا به معنی از دست دادن شغل است، همچنین خیلی دست هایتان را تکان ندهید. اگر کاغذی را باید با خود همراه داشته باشید، آن را در دست نگیرید که دایم تکانش دهید، بلکه بهتر است آن را روی میز قرار دهید.