محققان آمريكايي اعلام كردند،استفاده از داروي ضد افسردگي در جوانان براي كاهش خودكشي توصيه مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز، محققان آمريكايي اعلام كرده اند ،بعد از اعلام ممنوعيت استفاده از داروهاي ضد افسردگي در جوانان در سال 2004 خودكشي بميزان زيادي در ميان آنها افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش ،محققان با انجام 7 آزمايش جداگانه به چنين نتايجي دست يافته اند.
اين گزارش حاكيست؛ در اين مطالعه 5310 جوان مورد بررسي قرار گرفته اند.
يادآور مي شود؛ محققان اعلام كرده اند ادامه ممنوعيت استفاده از اين داروها مي تواند در آينده مخاطره آميز باشد.