blog-images-f25ee2cd-664c-498f-9a45-c9947260a092_jpg

تجسم فكری و تصورات هدایت شده، یكی ازبهترین  روش‌های ایجاد آرامش است كه فقط حس بصری را به كار نمی‌گیرید، بلكه حواس دیگر مثل چشایی، لامسه، بویایی و شنوایی را نیز مورد استفاده قرار می‌دهید.

 پیش تر ، دراین کتاب گفتم که هر روز برای چند لحظه به کسی فکر نکنید که باید از او متشکر باشید . یکی دیگر ازکارهایی که می تواند حس قدردانی و آرامش درونی زیادی به دنبال داشته باشد ، این است که هرروز برای چند لحظه برای چد لحظه به کسی فکر کنید که اورادوست بدارید  . آیا این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که می گویند :« خوردن یک سیب درهرروز ، دور کند تو را از طبیب و تب جانسوز ؟» معادل این ضرب المثل در مورد دوست داشتن دیگران شاید چیزی شبیه به این باشد :« فکر کردن به کسی که دوستش داری درهرروز ، دور کند تو را از رنج و غم جانسوز!»

من از زمانی تصمیم گرفتم به کسانی که دوستشان دارم فکرکنم که متوجه شدم چقدر زیاد به دام تفکرات خلاف این می افتم – یعنی به کسانی فکر می کنم که از آن ها خوشم نمی آید . ذهنم روی اندیشه های منفی و غیر عادی متمرکز می شد و چیزی نمی گذشت که منفی بافی همه وجودم را می گرفت . اما روزی تصمیم روشنی گرفتم . تصمیم گرفتم هرروز ، برای چند لحظه ، به کسی فکرکنم که دوستش دارم .

با این کار ، نه تنهاتوانستم جنبه های مثبت فرد مورد نظر راببینم ، بلکه درتمام روز افکارم مثبت بود . منظورم این نیست که دیگر اصلاً از دست هیچ کسی ناراحت نمی شوم ، بلکه    می خواهم بگویم مسلماً در مقایسه با قبل ، کمتر چنین اتفاقی می افتد . پیشرفت خود را در این زمینه ، تا حد زیادی مدیون این تمرین می دانم .

هرروز صبح که از خواب بیدار می شوم ، چشم هایم را می بندم و چند نفس عمیق می کشم .

آن وقت از خودم می پرسم :« امروز دوست داشتنم را باید نثار چه کسی بکنم ؟» بلافاصله تصویر کسی در ذهنم  تداعی می شود – عضوی از اعضای خانواده ، یک دوست ، یک همکار ، یک همسایه ، کسی که درگذشته من حضور داشته یا حتی غریبه ای که درخیابان   دیده ام . حقیقتاً برایم مهم نیست که به چه کسی فکر می کنم ، چون فقط می خواهم ذهنم را به سمت دوست داشتن سوق بدهم . همین که تصویر کسی که می خواهم دوست داشتنم را به سوی او هدایت کنم در ذهنم روشن شد ، برایش صرفاً آرزوی داشتن روزی سرشار از مهر و محبت می کنم . شاید این کلمات را با خود زمزمه کنم :« امیدوارم روزی عالی ومملوازمحبت داشته باشی .»

بعد از این کار ، که چند ثانیه ای بیشتر طول نمی کشد ، معمولاً احساس می کنم که قلبم برای شروع یک روز دیگر آماده است . بنابه دلایل مبهمب که نمی دانم چطور توضیح بدهم ، تاثیر همین چند ثانیه را ساعت ها با خود دارم . شما هم اگر این تمرین ساده را امتحان کنید ، فکر می کنم خواهید دید که روزتان توأم با کمی آرامش و حس خشنودی بیشتر است .