1016976_561064987290787_2120371453_nمیدانید که قرصهای پیشگیری از حاملگی، باید مرتب و درزمان معین مصرف شود، حال اگر کسی نوبتهای آن را فراموش کرد چکارباید بکند؟ ۱. اگر یک شب قرص LD را فراموش کرد باید به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کند و قرص بعدی را در زمان خودش. اگر هم زمان مصرف قرص بعدی رسیده ۲ قرص را یکجا مصرف کند.
۲. اگر دو شب پشت سر هم, قرص LD را فراموش کرد چی؟
باید در ۲ شب, هر بار ۲ تا قرص بخورد و مصرف بقیه قرص ها را مانند سابق ادامه دهد و تا آخر بسته از روش دیگری (مثل کاندوم) هم استفاده کند.
۳. اگر ۳ شب یا بیشتر مصرف LD فراموش شود باید از ادامه مصرف آن بسته خودداری شود و آن ماه از یک روش جلوگیری از بارداری دیگری (کاندوم) استفاده کند تا قاعده شود و از روز ۵ قاعدگی مصرف بسته جدید قرص رو شروع کند.