Homemade-hair-oils-for-gray-hair

در سلولهای ریشه‌ای موها رنگدانه هایی هست، عنصر نرمال رنگ مو هستند و با  ساخته نشدن  این رنگدانه‌ها در سلول، مو  دیگر رنگ ندارد  و همین است که مو سفید می‌شود.

سفیدی مو می‌تواند علامتی بعضی از بیماری‌های داخلی یا بیماری‌های خودایمنی بدن باشد.همچنین کمبود ویتامینB12  و کمبود آهن نیز در سفیدی زودرس‌ موها موثرند.

سفیدی زودرس موها می‌تواند به دلیل پرکاری تیروئید، کم‌خونی نیز باشد اما ژنتیک دلیل اصلی سفیدی زودرس مو است.

شروع سفیدی مو در افراد سفید‌ پوست  از 35 سالگی و در افراد سیاه‌پوست از 45 سالگی طبیعی بوده و  اگر در افراد سفیدپوست سن سفیدی موها به زیر 20 و در افراد سیاه‌پوست به زیر 30 سال برسد می‌توان گفت فرد دچار سفیدی زودرس مو شده است و با استفاده از برخی داروها می توان از آن جلوگیری کرد.

متخصصان پوست  مو معتقدند که  هیچ شامپویی در رفع سفیدی مو تاثیری ندارد.این شامپوها تنها باعث تیره و روشن شدن موها می‌شود اما تاثیری در سفیدی آنها نخواهد داشت. همچنین رنگ مو نیز در کاهش و یا افزایش موهای سفید تاثیری ندارد.

البته سفیدی زودرس مو توسط متخصصین پوست و با دارو درمان می‌شود.متخصصان با استفاده از داروها سلول‌های رنگ‌دانه مو را تحریک می‌کنند و به این طریق سن شروع سفید شدن مو را بالاتر می‌برند.

سفیدی زودرس مو بیشتر در زنان بروز می‌کند و برخلاف باور عمومی کندن موی سفید نمی تواند باعث افزایش سفیدی موها شود چرا که دلیل سفید شدن مو عدم تولید رنگ دانه‌های موجود در سلول است.

بد نیست آقایان بدانند که موی ریش و سبیل زودتر از موی سر و در قسمت سر نیز موی ناحیه شقیقه و گیج گاه زودتر از سایر قسمتها سفید می‌شود و پس از ناحیه گیج گاه سپس موهای ناحیه فرق سر سفید شده و در آخر کل مو سفید می‌شود.

منبع- مه شو