How-to-be-a-kindergarten-teacher
اغلب مربیان مهدهای كودك حداقل در ایران خانم‌ها هستند اما سوال اینجاست كه آیا مربی مهدكودك نیازمند تخصص است؟ می‌بایست توانایی‌ها و آموخته‌های خودشان را در مهدهای كودك اجرا كنند اما متاسفانه در كمتر مهدی دیده می‌شود كه این كارشناسان مرتبط حضور داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح «پرونده سلامت روانی و اجتماعی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک» از سال آینده در مهدهای کودک سراسر کشور خبر داد.

آرزو ذکایی‌فر  گفت: این طرح در حال حاضر در مراحل مطالعاتی و تهیه و تدوین قرار دارد و تا قبل از پایان سال کلیت آن نهایی و از سال آینده در تمامی مهدهای کودک‌ سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

وی در این رابطه ادامه داد: در حال حاضر نیز در گزینش مربیان و مدیران مهدها، دریافت گواهی سلامت روان و جسم آنها بسیار مهم است و آن گواهی در پرونده مهدهای کودک‌ وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ بهزیستی در ارتباط با تفاوت‌های این طرح با گواهی روانی و جسمانی که در حال حاضر در مهدهای کودک وجود دارد، گفت: در طرح «پرونده سلامت روانی و اجتماعی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک»، ارزیابی کاملی از مدیران جدیدالورود و سابق صورت گرفته و به طور کلی و عمومی وضعیت روانی آنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ذکایی‌فر ادامه داد: در این طرح مربیان و مدیران در طول سال دو بار مورد ارزیابی‌های روانی و اجتماعی قرار گرفته تا مطمئن شویم این افراد از سلامت کامل برخوردار هستند.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه در این طرح به طور ثابت پرونده‌ای برای تمام مربیان و مدیران در سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود، گفت: اگر در ارزیابی‌های صورت گرفته نیاز به مداخله سازمان بهزیستی برای خروج این افراد از چرخه مربیگری و مدیریت مهدها باشد، حتما اقدامات لازم در این خصوص صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با هدف اجرای این طرح گفت: با توجه به اهمیت مهدکودک و همچنین اثرگذاری همه جانبه آن بر رشد کودکان، هدف ارزیابی مستمر مربیان و مدیران است تا سلامت‌ترین افراد در مهدها حضور یابند تا مطمئن شویم در کنار آموزش‌هایی که به کودکان ارائه می‌شود، از نظر روانی و اجتماعی نیز به بهترین شکل نگهداری و تربیت می‌شوند.

ذکایی‌فر ضمن اشاره به آموزش‌های مستمر مربیان و مدیران مهدها در طول سال در قالب آموزش‌های مقدماتی، تکمیلی، بازآموزی و غیره گفت: هدف ما در مهدهای کودک رشد یکپارچه و یکسان کودکان در تمام زمینه‌های جسمانی، روانشناختی و معنوی است.

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: براین اساس در سال‌های اخیر اقدامات مهمی همچون یکسان‌سازی محتوای مهدهای کودک انجام شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 17 هزار مهدکودک در سراسر کشور فعال است که تمام آنها از محتوای آموزشی یکسان، خصوصا محتواهای 10 جلدی با محتوای دینی، برخوردار هستند تا در جهت رشد یکپارچه و یکسان کودکان در مهدها اقدامات لازم صورت گیرد.