hair-1

موهای  مجعد می توانند بسیار زیبا باشند ولی مراقبت  زیادی می خواهند و به علاوه شاید دوست داشته باشید برای تنوع  برای رفتن به یک مهمانی موهایی صاف و لخت داشته باشید. پس این بخش را در مورد صاف کردن موهای فرفری بخوانید.

-موهایتان را بشویید.

hair-2
-با فشار حوله و شانه آب اضافی موها را بگیرید.

hair-3

-مقدار نسبتا زیادی کرم صاف کننده به موهای مرطوب بزنید و سعی کنید در تمام قسمت ها توزیع شود و به همه موها به طور مساوی برسد.

hair-4

-از جلو تا پشت سر، موها را به سه قسمت تقسیم کنید و دو قسمت بالای سر را با کلیپس روی سر نگه دارید.

hair-5

-موها را به طوری که کاملا روی محلی که خشک می کنید تمرکز دارید؛ با برس پیچ و سشوار خشک کنید. از بخش پایین موها که آزاد گذاشته اید و از یک طرف سر شروع کنید و هر بار یک دسته از موها به اندازه ۵ تا ۷ سانت را جدا کرده و صاف کنید.

hair-6

-وقتی تمام قسمت پایین را به طور کامل خشک کردید؛ سراغ یکی از دو قسمت موها که در مرحله ۴ جدا کرده بودید بروید.

hair-7

-به کمک اتوی مو موها را از قسمت زیرین به سمت بالا اتو بکشید و صاف کنید؛ به طوری که هر بار حدودا یک دسته ۳ سانتی از موها را جدا کنید و با اتو از ریشه تا نوک موها را اتو بکشید.

-در پایان اتو کردن هر قسمت از موها، به اندازه یک سکه از هر محصول براق کننده ای که دوست دارید کف دست تان بریزید، دست ها را به هم بمالید و روی موها بکشید.

نکات و هشدارها

برای اینکه روند صاف کردن موها ساده تر شود می توانید از شب قبل موها را شسته، خشک کنید و مقداری روغن به موهایتان بزنید. صبح روز بعد روی موهایتان کنترل بهتری خواهید داشت.

هنگامی کار با اتو کار می کنید سعی کنید سرعت خوبی داشته باشید زیرا ممکن است موهایتان را بسوزانید و سبب آسیب به موهایتان شوید.

منبع-phow