haircut1

معمولا خانمها نمیدانند چه مدل مویی را انتخاب کنند ما در این بخش کار آنها را آسان میکنیم و انتخاب مدل مو را بر اساس معیارهایی آموزش میدهیم که انتخاب آنها هم آسان باشد و هم زیباتر شوند  برای انتخاب مدل موی مناسب هرگز شک نکنید مدلی را برگزینید که با فرم صورت  تناسب بیشتری داشته باشد.هر مدل مویی برای همه خانم ها خوب نیست. مدل مویی که یک صورت گرد را فوق العاده جلوه میدهد برای یک صورت به شکل قلب مناسب نخواهد بود.راهنمایی های زیر در این مورد بسیار کمک کننده خواهد بود.

 صورت های بیضی

تقریبا تمام مدل های مو برای صورت های بیضی مناسب است.

 صورت های گرد
برای صورت های گرد که پیشانی کوتاهی دارند بهتر است از موهای چتری و حجم دادن موها در بالای سر اجتناب شود.

 صورت های مستطیل
یک صورت مستطیلی کشیده است و پیشانی بلندی دارد، موهای چتری باعث میشود که صورت خیلی بلند به نظر نرسد.

 صورت های مربعی
اگر فرم صورت شما مربعی است از موهای چتری و همچنین مدل موهای کوتاه اجتناب کنید زیرا فرم مربعی صورتتان را بیشتر نمایان میکند. موهای بلند برای این فرم صورت بسیار مناسب است.

صورت های الماس شکل
صورت های الماسی در قسمت چانه باریک هستند و در قسمت گونهها پهن! بنابر این از حجم دادن موها در اطراف گونه ها خود داری کنید.موهای چتری برای این مدل صورت مناسب هستند.

 صورت های با فرم قلب
برای این فرم صورت مدل موی بلند با حجم بیشتر در قسمت چانه مناسب است.

.باید توجه داشته باشید که در هر موردی استثنا هم وجود دارد! بنابراین خود را به یک مدل مو محدود نکنید

منبع-مه شو