20100702asian-raw

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

امروز در دکتر سلام قصد داریم تا شما رو با خربزه تلخ بیشتر آشنا کنیم

عکس هایی از این خربزه را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده کنید

 

 

asiansquash-bittermelon1 bitter-gourd-melon Bitter-melon1 bitter-melon-6 bitter-melon-bsp dsc01455edit2

آب خربزه تلخ (خربزه ابوجهل) و پیشگیری از سرطان پانکراس در موش

طی تحقیقی که در دانشگاه کلورادو انجام شد و نتایج آن در مجله ی Carcinogenesisمنتشر گردید، دانشمندان دریافتند که آب خربزه ی تلخ از متابولیز گلوکز در سلولهای  سرطانی پانکراس ممانعت می کند بنابراین منبع انرژی این سلولها را قطع کرده و نهایتاً  موجب مرگ آنها می شود.

 سه سال قبل، محققین نشان دادند که عصاره ی این گیاه بروی سلولهای سرطانی سینه در آزمایشگاه تأثیر دارد.

پرفسور  Agarwalمی گوید: ما از آب این گیاه که معمولاً درکشورهای آسیایی  از آن استفاده می شود در این تحقیق استفاده کردیم. ما نشان داریم که این  ماده بروی مسیر متابولیسم گلوکز تأثیر گذاشته و منبع انرژی  این سلولها را قطع و موجب کشتن سلولهای سرطانی پانکراس می شود.

از آنجائیکه دیابت شانس ابتلا به سرطان پانکراس را افزایش میدهد و خربزه تلخ بروی دیابت نوع IIموثر است، در بسیاری از کشورها مانند چین و هند از  آب این گیاه برای مقابله با دیابت استفاده میشود. بر این اساس  دکتر Agarwalو همکارانش به بررسی تأثیر خربزه تلخ بر سرطان پانکراس پرداختند.

دکتر Agarwalمی گوید: تغییر وضعیت متابولیکی در سلولهای سرطانی پانکراس و فعال شدن آنزیم AMP-activated protein kinaseکه نشاندهنده ی کمبود انرژی درسلولها است، بیانگر تأثیر آب خربزه تلخ برسلولهای سرطانی پانکراس است.

شاید تأثیر خربزه تلخ بر تنظیم ترشح انسولین بوسیله ی سلولهای بتا در پانکراس نیز اتفاقی نباشد بعد از بررسی در محیط کشت، محققین نشان دادند که سرطان پانکراس درموشهایی که با آب خربزه ی تلخ تغذیه می شدند نسبت به گروه کنترل 60 درصد پیشرفت کمتری نشان می دهد.

 به گفته ی دکتر Agarwalاین یافته بسیار شگفت انگیز بود بسیاری ازمحققین درحال مهندسی داروهای جدید برای هدف قرار دادن سلولهای سرطانی از طریق هدف قرار دادن منبع انرژی آنها هستند و ما یک ترکیب طبیعی برای این کاریافته ایم .درحال حاضر آزمایشگاه دکتر Agarwalبرای ادامهی تحقیق بروی کارآزمایی   chemopreventionبروی مدل های حیوانی  موش مبتلابه سرطان پانکراس تحقیق می کنند.