20100702asian-raw

امروز در دکتر سلام قصد داریم تا شما رو با خربزه تلخ بیشتر آشنا کنیم

عکس هایی از این خربزه را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده کنید

 

 

asiansquash-bittermelon1 bitter-gourd-melon Bitter-melon1 bitter-melon-6 bitter-melon-bsp dsc01455edit2

آب خربزه تلخ (خربزه ابوجهل) و پیشگیری از سرطان پانکراس در موش

طی تحقیقی که در دانشگاه کلورادو انجام شد و نتایج آن در مجله ی Carcinogenesisمنتشر گردید، دانشمندان دریافتند که آب خربزه ی تلخ از متابولیز گلوکز در سلولهای  سرطانی پانکراس ممانعت می کند بنابراین منبع انرژی این سلولها را قطع کرده و نهایتاً  موجب مرگ آنها می شود.

 سه سال قبل، محققین نشان دادند که عصاره ی این گیاه بروی سلولهای سرطانی سینه در آزمایشگاه تأثیر دارد.

پرفسور  Agarwalمی گوید: ما از آب این گیاه که معمولاً درکشورهای آسیایی  از آن استفاده می شود در این تحقیق استفاده کردیم. ما نشان داریم که این  ماده بروی مسیر متابولیسم گلوکز تأثیر گذاشته و منبع انرژی  این سلولها را قطع و موجب کشتن سلولهای سرطانی پانکراس می شود.

از آنجائیکه دیابت شانس ابتلا به سرطان پانکراس را افزایش میدهد و خربزه تلخ بروی دیابت نوع IIموثر است، در بسیاری از کشورها مانند چین و هند از  آب این گیاه برای مقابله با دیابت استفاده میشود. بر این اساس  دکتر Agarwalو همکارانش به بررسی تأثیر خربزه تلخ بر سرطان پانکراس پرداختند.

دکتر Agarwalمی گوید: تغییر وضعیت متابولیکی در سلولهای سرطانی پانکراس و فعال شدن آنزیم AMP-activated protein kinaseکه نشاندهنده ی کمبود انرژی درسلولها است، بیانگر تأثیر آب خربزه تلخ برسلولهای سرطانی پانکراس است.

شاید تأثیر خربزه تلخ بر تنظیم ترشح انسولین بوسیله ی سلولهای بتا در پانکراس نیز اتفاقی نباشد بعد از بررسی در محیط کشت، محققین نشان دادند که سرطان پانکراس درموشهایی که با آب خربزه ی تلخ تغذیه می شدند نسبت به گروه کنترل 60 درصد پیشرفت کمتری نشان می دهد.

 به گفته ی دکتر Agarwalاین یافته بسیار شگفت انگیز بود بسیاری ازمحققین درحال مهندسی داروهای جدید برای هدف قرار دادن سلولهای سرطانی از طریق هدف قرار دادن منبع انرژی آنها هستند و ما یک ترکیب طبیعی برای این کاریافته ایم .درحال حاضر آزمایشگاه دکتر Agarwalبرای ادامهی تحقیق بروی کارآزمایی   chemopreventionبروی مدل های حیوانی  موش مبتلابه سرطان پانکراس تحقیق می کنند.