run

یکی از  مفیدترین  مواردی که برای اشخاصی که ورزشکار نیستند باید مورد توجه قرار داده شود، انجام آن دسته از فعالیت های ورزشی است که سیستم گردش خون و سیستم تنفسی این اشخاص را به خوبی تقویت نماید .انجام حرکات هوازی از بهترین موارد بشمار می آید

در مورد افرادی که بیمار هستند، پزشک متخصص باید حرکات مناسبی را تجویز کند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

حداکثر ضربان قلب افراد از فرمول زیر به دست می آید:

حداکثر ضربان قلب آقایان=سن-220

حداکثر ضربان قلب برای بانوان=سن-230

بهترین ورزش ها برای افراد غیر ورزشکار کدام هستند؟

1- دویدن

یکی از گزینه های برتر برای آن دسته از افرادی که به طور دائم و حرفه ای ورزش نمی کنند، دویدن است.

توصیه می شود برای شروع، هفته ای 3 بار و هر بار 30 دقیقه بدوند و در بین دویدن ها، ضربان قلب خود را محاسبه نمایند.اگر ضربان نبض بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده باشد، باید از سرعت کاسته شود.

2- شنا

شنا یکی از ورزش های بسیار مفید برای افراد غیر ورزشکار محسوب می شود.

اصول صحیح شنا و اصل بالا برای ضربان قلب را هرگز فراموش نکنید.

3- دوچرخه معمولی یا ثابت

4- طناب زدن

از نظر زمانی برای افراد غیر ورزشکار، بیش از 13 دقیقه توصیه نمی شود.به مرور می توانید با رعایت اصول صحیح طناب زدن و با توجه به شرایط بدنی خود، حرفه ای تر خواهید شد.در این مورد هم اصل ضربان قلب را در نظر بگیرید.

منبع-مه شو