chair1-lrg

ثابت نشستن طولانی با فشار پی در پی، باعث خوردگی و ساییدگی مهره ها و نرسیدن خون کافی به دیسک و سخت شدن و کاهش قابلیت انعطاف آن می شود.

کارگران متعددی به دلیل کاری که دارند مجبور هستند ساعت‌ها بنشینند، در صورتی که نشستن زیاد در سلامت بدن تأثیر می‌گذارد اما راه رفتن‌های کوتاه مدت می‌تواند این پیامدهای نامطلوب را کاهش دهد.

عدم فعالیت باعث به خطر افتادن سلامت بدن می شود به خصوص خطراتی برای سلامت قلب و عروق و سوخت و ساز بدن (کلسترول، دورکمر، اتساع شریانی و …) دارد اما برای کاهش این اثرات بهتر است پس از مدتی نشستن از جای خود بلند شوید و کمی راه بروید؛ حداقل هر یک ساعت یک بار از جای خود برخیزید. برای انجام این مراحل یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه اورگان در انگلستان تحقیقاتی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد این عمل اهمیت زیادی در سلامت بدن دارد.

در این  مطالعه بر روی مردهایی بین سنین 20 تا 35 سال که دارای سلامت کامل بودند و اضافه وزن نداشتند، تحقیقاتی انجام شد؛ در مرحله اول آزمایش از آنها خواسته شد به مدت سه ساعت متوالی بدون اینکه بلند شوند، کار کنند؛ در بخش دوم نیز شرکت کنندگان باید به مدت سه ساعت می‌نشستند اما پس از نیم ساعت، یک ساعت، یک ساعت و نیم و دو ساعت باید از جای خود بلند می‌شدند و به مدت 5 دقیقه با سرعتی متوسط راه می‌رفتند.

عملکرد شریان فمورال، سه بار یعنی قبل، در مدت آزمایش و بعد از آن بررسی و اندازه گیری شد.

نتایج نشان دادند: در ابتدا در حالت نشسته جریان خون در پاها به سرعت تغییر کرد و زمان زیادی گذشت تا اثر آن مشخص و آشکار شود اما پس از این عمل ساده (بلند شدن و راه رفتن) حرکت در فواصل منظم، یک عملکرد شریانی رضایت بخش انجام شد؛ کاهش جریان خون در پاها باعث می‌شود پمپاژ کمتری صورت گیرد و این امر برای سلامت قلب خطرناک است.

چند دقیقه در هر ساعت راه رفتن می‌تواند شما را از خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی نجات دهد