tria055n
داروي پماد تريامسينولون موضعي که تاکنون مصارف طبی زیادی داشته است هم اکنون بعلت وجود حشره و آلودگی در آن از تمامی داروخانه های کشور گردآوری شد.

معاون فنی و نظارت وارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، در ارتباط با جمع آوری پماد موضعی فلوئوسینولون 0.025 درصد، توضیحاتی ارائه داد.

دکتر مصطفی کریمی گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف نظارتی وزارت بهداشت، حصول اظمینان از با کیفیت بودن داروهای بازار مصرف است و در این میان هر داروی عرضه شده نباید دارای ناخالصی و ذرات خارج از قوانین مشخصی باشد.

او گفت: بعضی اوقات اتفاقاتی در حوزه تولید می افتد که ذرات خارجی در داروهای عرضه شده در بازار دیده می شود که در کنترلی که در شرکت های داروسازی است چه به صورت سهو چه عمدی دیده شده و وزارت بهداشت وظیفه دارد هر زمان که دیده شد برای جمع آوری آن از بازار مصرف اقدام کند و تذکرات لازم را به شرکت های تولید کننده جهت تصحیح فرآیند نظارتی خود ابلاغ کند و تا زمان اصلاح فرآیند از تولید مجدد آنها جلوگیری نماید.

کریمی گفت: به منظور جمع آوری سریعتر و او اینکه مشکلی نیز برای مصرف کننده بوجود نیاید وزارت بهداشت موظف است به هر طریقی اطلاع رسانی لازم را به مجموعه ذی ربط که مسئولیت جمع آوری و ریکال محصولات را بر عهده دارند اعم از شرکت های پخش، دانشگاه های غلوم پزشکی و معاونت های دارویی اطلاع رسانی کند.

اخیرا نامه ای از طرف دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو به مدیرعامل شرکت بهوزان ارسال شده مبنی بر مشاهده حشره ای داخل پماد موضعی فلوئوسینولون 0.025 درصد که محصول آن شرکت است، و خواستار جمع آوری این محصول شده است.
14-12-6-1346401