friends

انسان موجودی اجتماعی است و نمیتواند بدور از همنوعان خود زندگی با دوام وبا کیفیتی را دنبال کند. او باید وارد اجتماع شود  این اجتماع می تواند شامل خانواده، اقوام و دوستان و جامعه ای باشد که او در آن زندگی می کندکه می تواند در حفظ و بقای سلامتی روحی ، جسمی و روانی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد.

برای بسیاری از مردم فکر از دست‌دادن دوستانشان در طول زمان و ترس از تنهاشدن در کهنسالی وحشت‌برانگیز است اما بر اساس پژوهش جدید، داشتن دوستان کمتر باعث می‌شود افراد کمتر احساس تنهایی کنند.

بررسی‌های انجام‌شده بر روی دوستی 400 هزار دانشجو نشان داده در حالی که تعداد دوستان نزدیکی که آن‌ها به طور میانگین داشته‌اند، طی 25 سال کاهش یافته، این افراد کمتر احساس راحتی می‌کنند.

روانشناسان دانشگاه کوئینزلند استرالیا معتقدند به دلیل فناوری مدرن و استفاده روبه‌رشد از رسانه اجتماعی برای تعامل با دیگر افراد، تنهایی دانشجویان امریکایی در کالج بین سال‌های 1978 و 2009 کاهش یافت. همچنین، تنهایی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی بین سال‌های 1991 و 2012 با کاهش دوستی‌هایشان کم شده است.

«دکتر دیوید کلارک» بر این باور است مردم روز به روز به خانواد‌ه‌هایشان کمتر وابسته می‌شوند و به مهارت‌های تخصصی‌تری نیاز دارند. چنین موضوعی می‌تواند به منجر به نیاز کمتر به پشتیبانی اجتماعی و خودکفایی‌ بیشتر شود.

وی گفت: با گذر زمان، مردم فردگراتر، برون‌گراتر و خودمداری بیشتری دارند.

در این تحقیق، دانشمندان 48 همه‌پرسی را درباره دانشجویان کالج امریکا انجام دادند که شامل پرکردن «مقیاس تنهایی بازبینی‌شده دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس» بودند. نتایج نشان داد تنهایی این سوژه‌ها از سا‌ل‌های 1978 تا 2009 کاهش یافته و دانشجویان مونث تنهایی‌ کمتری را در مقایسه با دانشجویان مذکر گزارش کردند.

محققان همچنین نتایج پروژه «نظارت بر آینده» را بین سال‌های 1991 و 2012 بررسی کردند. در این جا دانشجویان دبیرستانی در آمریکا رفتار، نظرات و ارزش‌هایشان را گزارش کردند. در مجموع، دانشجویان دبیرستانی دارای دوست‌های کمتری برای تعامل بودند و کمتر هم تمایل دارند که دوست جدید بگیرند.

دانشمندان معتقدند تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ‌های خارج از آمریکا می‌تواند به بررسی این موضوع کمک کند که آیا مدرنیزه‌شدن عامل ریشه‌ای نتایج مشاهده‌شده است یا خیر.

جزئیات این یافته‌ها در مجله Personality and Social Psychology Bulletin قابل‌مشاهده است.