93-09-123

اسپری تقویت کننده و ضد ریزش موی سر ریکاپیل رپید ( Ricapil Rapid ) شامل اسانس 9 گیاه دارویی هلو، فلفل چیلی، جینسنک، زنجبیل،گلپر، گلرنگ، مریم گلی، کتان صحرایی،جعفری می باشد که با فعال کردن انتقال خون به پیازهای موی صدمه دیده مواد اولیه مورد احتیاج را به پیاز مو می رساند و آن را تقویت کرده و از ریزش پیشگیری می کند. اگر پیاز هنوز فعال باشد، ریکاپیل رپید به آن کمک می کند تا نیرو گرفته و رشد دوباره مو را تحریک می کند.

 

 

نحوه استفاده ریکاپیل رپید:
در ابتدای درمان، ریکاپیل باید روزانه مصرف شود. حداقل یک دوره 3 ماه درمان پیشنهاد می شود. در ابتدای دوره بعد از هر مصرف ممکن است حس سوزش مختصری حس کنید که در طول زمان از بین خواهد رفت.
طریقه مصرف:
1. قبل از مصرف، بطری را برای 10 ثانیه تکان دهید (اگر محصول بیش از 10 روز استفاده نشده، حداقل برای 30 ثانیه تکان دهید)
2. محصول را مستقیماً روی پوست سر استفاده کنید (قوطی را برعکس بگیرید). به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا به اندازه یک دوز اسپری شود.
3. به آرامی ماساژ دهید تا کاملاً جذب شود، شستشو نکنید.
مقدار استفاده ریکاپیل رپید: 

یک قوطی از محصول حاوی حدود 60 دوز است.
•ریزش کم، کم پشت شدن/ روزانه 2 دوز به محل مورد نظر اسپری کنید
•ریزش عادی / روزانه 3 دوز به محل مورد نظر اسپری کنید.
•ریزش شدید/ روزانه 4 دوز به محل مورد نظر اسپری کنید.

منبع- بیتوته