عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد بخش سلامت را پل ارتباطي بين مردم و تصميم گيران بخش سلامت عنوان كرد و افزود: اين گروه‌ها در جذب و ساماندهي كمك‌هاي مردمي، بخش سلامت را ياري مي‌كنند.
دكتر مسعود اميني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: سال گذشته 80 ميليارد تومان از 224 ميليارد تومان يارانه دارو به گروه MS تعلق گرفت و علي رغم اين‌كه بيش از 30 درصد از اعتبارات يارانه دارو به اين گروه 15 هزار نفري رسيده‌، آنها ابراز نارضايتي مي‌كنند.

نماينده استهبان و نيريز ادامه داد: افراد ذي نفع و تبليغ كنندگان بر نامرغوب بودن داروهاي ايراني اصرار دارند چرا كه سود حاصل از ورود و فروش داروهاي خارجي به جيب آنها مي‌رود. به نظر مي‌رسد اين گروه‌ها در ساماندهي برخي نارضايتي‌ها دخيل هستند.

وي با بيان اين‌كه چنانچه فرض كنيم نياز بيماران MS بيش از اعتبار تخصيص يافته به آنها است، اظهار داشت: وقتي دولت بودجه‌اي نداشته باشد، نمي توان كاري از پيش برد.

اميني در خصوص مديريت بهينه اعتبارات بيماران MS نيز گفت: سهم فرانشيز مردم در بيمه‌هاي مختلف متفاوت است و به همين دليل ممكن است يك خانواده تحت پوشش چند بيمه متفاوت باشند؛ به همين ترتيب بسته به نوع بيمه خود سهم فرانشيز آنها در پرداخت دارو يكسان نيست و اين ناهماهنگي باعث نارضايتي بيماران مي‌شود.

وي ادامه داد: شوراي عالي بيمه به عنوان نهاد هماهنگ كننده و وزارت رفاه به عنوان متولي برخي بيمه‌ها مي‌توانند هماهنگي لازم در پرداخت فرانشيز بيمه‌ها را ايجاد و باعث وحدت رويه در اين مورد شوند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ارائه گزارش انجمن MS ايران، عنوان كرد: اگر بيماران مطمئن شوند كه هر زماني كه مراجعه كنند، دارو در دسترس است ديگر ولع و حرصي براي انبار آن نخواهند داشت.

وي افزود: در فروردين ماه امسال خريد داروي MS به 2 برابر سال گذشته رسيد و دليل اين امر افزايش تعداد بيماران نبوده، بلكه بي‌ثباتي بازار و روش پرداخت يارانه دارو، زياده‌روي افراد براي خريد دارو را افزايش داده است.

اميني با اشاره به عملي نشدن ارائه كارت هوشمند دارو، تصريح كرد: گزارشات نشان مي‌دهد برخي داروهاي گران قيمتي كه با اعتبار 224 ميليارد تومان (يارانه دارو) از خارج تهيه شده اكنون با قيمتي پايين‌تر از قيمت وارد شده، به بازار كشورهاي همسايه منتقل مي‌شود.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد: مديران و مسئولين ذيربط به اين مسائل توجه و اقدامات لازم را به عمل آوردند.