SS-Spoon-With-Sugar-Red
آیا از تاثیرات مخرب مواد قندی بر حافظه اطلاع دارید؟مصرف مواد غذایی بدون ارزش غذایی سرعت واکنش حافظه افراد را کاهش می‌دهد.

مصرف شیرینی‌های مصنوعی و نوشیدنی‌های رژیمی، ممکن است بر روی سلول‌های مغزی اثر منفی گذاشته و در نتیجه حافظه دراز مدت را تخریب کنند. محمد کاظم شفیعی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: عملکرد مغز به طور عمده تحت تاثیر مواد غذایی است که مصرف می‌کنیم و متاسفانه یکی از دلایل عمده کاهش کارایی مغزی، مصرف شیرینی جات است.
وی با بیان اینکه شیرینی‌های مصنوعی که در بسیاری از مواد غذایی و نوشیدنی‌های موجود به مقدار زیاد وجود دارند که یک نوع سم برای برخی از اندام‌ها محسوب می‌شوند، تاکید کرد: مصرف شیرینی‌های مصنوعی و نوشیدنی‌های رژیمی، ممکن است بر روی سلول‌های مغزی اثر منفی گذاشته و در نتیجه حافظه دراز مدت را تخریب کند.
شفیعی افزود: خوردن مواد قندی و شکرهای مصنوعی می‌تواند وزن بدن را نیز بیش از میزان طبیعی افزایش دهد.
وی با اشاره به لزوم کاهش قند و شکرهای مصنوعی، خاطرنشان کرد: البته تاثیرات منفی که شیرینی‌های مصنوعی بر روی مغز می‌گذارند، دائمی نیست و با قطع مصرف این مواد، مغز تا حد زیادی به حالت اولیه خود بازگشته و حافظه نیز تا حدودی تقویت می‌شود.