تعریف هایپراکسی و هیپوکسی

 

در این بخش می خواهیم بصورت مختصر هایپراکسی و هیپوکسی را تعریف کنیم. تا با معنا و مفهوم هایپراکسی و هیپوکسی آشنا شوید. واژه لاتین هیپوکسی، (Hypoxia) است و به آن هایپوکسی نیز گفته می شود. به هایپراکسی، هیپراکسی نیز می گویند واژه لاتین هیپراکسی، Hyperoxia است.

برای یادگیری در مورد مباحث مختلف فیزیولوژی در ارتفاع و همچنین مناطق پست لازم است با این دو اصطلاح آشنا شوید.

 

هایپراکسی : زمانی که در محلی قرار بگیرید که اکسیژن بیش از حد طبیعی باشد، به آن هایپراکسی یا هیپراکسی می گویند. یایپراکسی در مناطق پست است.

 

هیپوکسی (Hypoxia): زمانی که در محلی با کاهش فشار اکسیژن روبرو باشیم، هیپوکسی یا هایپوکسی گویند. مناطق مرتفع دارای فشار هوای کمتر و کاهش فشار اکسیژن هستند که هیپوکسی گویند.