10275_419

دوساله ها غیرقابل پیش بینی هستند، به حرف گوش نمی دهند و همیشه «نه» می گویند و در مهمانی و جمع های دوستانه رفتارهای غیرقابل پیش بینی می کنند که والدین شان به خاطر آنها خجالت زده می شوند

10دلیل برای اثبات اینکه سه سالگی از دو سالگی وحشتناک تر است!

1.در دوسالگی آنها به ندرت می توانند صحبت کنند. در سه سالگی حتی ثانیه ای از حرف زدن دست نمی کشند.

2.در دوسالگی آنها گریه می کنند. در سه سالگی آنها آنقدر ماهرانه هر چیزی را به اطراف پرتاب می کنند که کاملا متقاعد می شوید شیطان تسخیرشان کرده است.

3.در دوسالگی هرچیزی که در مقابلشان بگذارید را با خوشحالی می خورند، در سه سالگی فقط برای خوردن سه غذا علاقه نشان می دهند ( اکثرا هم غذاهایی که پنیر یا نشاسته دارند).

4.در دوسالگی، حمام رفتن یک برنامه 10 تا 15 دقیقه ای است که نتیجه اش داشتن یک کودک تمیز است. در سه سالگی، حمام رفتن معمولا یک ساعت طول می کشد و نتیجه اش، داشتن حمامی پر از آب و کف بر روی زمین، مادری که کاملا خیس شده است و 16 حوله ای که کثیف شده است می باشد.

5.در دوسالگی آنها پوشک می بندند و می توانید زیر نظر خودتان هر چند ساعت یکبار تعویضش کنید. در سه سالگی، تقریبا همه دنیا در جریان کارهایشان قرار می گیرند و اصرار عجیبی برای تمیز کردن خودشان به تنهایی هم دارند.

6.در دوسالگی، آنها با دیدن یک جعبه رنگارنگ در مغازه ها سرگرم می شوند. در سه سالگی، تا لیست خرید را به شما تفهیم نکنند دست بردار نیستند.

7.در دوسالگی، اجازه می دهند لباسهایشان را تنشان کنید و معصوم و دوست داشتنی به نظر برسند. در سه سالگی اصرار دارند خودشان لباسهایشان را انتخاب کنند و چهره ای عجیب و غریب پیدا کنند.

8.در دوسالگی علاقه ای ندارند به هیچ عنوان کثیف و خاکی شوند. در سه سالگی به سمت خاک بازی شیرجه می زنند.

9.در دوسالگی، شما می توانید کارهایشان را انجام دهید و مقدار زیادی زمان و انرژی ذخیره کنید. در سه سالگی آنها هرکاری را خودشان به تنهایی باید انجام دهند. هرکاری!

10.در دو سالگی هیچ علاقه ای به دست کاری و کشف کردن شما ندارند. در سه سالگی، آنها شما را در دستان خودشان دارند، و به خوبی از این موضوع آگاهی دارند.


بیشتر بخوانید: نسخه غذایی برای کودکان دو ساله