723812

این پدران دلسوز و مهربان با صبر و حوصله تمام بچه داری می کنند و با محبت ،نرمی و لطافت مشغول به بازی با آنان هستند ،امیدواریم از دیدن این تصاویر لذت ببرید.

می‌توان پدر بودن را با راهبردهای خلاقانه و زیرکانه، کاری بسیار لذت‌بخش و رویایی کرد. راهبردهایی که در آن فرزندان، گاهی خود در نقش پدر و مادر ظاهر می‌شوند!

پدر بودن شاید کاری سخت و دلهره‌آور باشد؛ مخصوصا برای کسانی که برای اولین بار آن را تجربه می‌کنند. اما تصاویر زیر نشان می دهد برخی پدرها با این موضوع خیلی خوب کنار آمده اند.

 723823

723824

723825

723826723827

723828

723829

723830

723831

723833

723834

723836

723837

723838

723840

723841

723842723842

723843723844723847