9503

لارنگوسکوپی معاینه حنجره  با استفاده از یک آینه کوچک درست در زیر پشت کام ، و یا یک لوله  سفت و سخت یا انعطاف پذیر به نام لارنگوسکوپ در دهان قرار داده می شود. ممکن است بپرسد آیا  برای انجام این کار بیهوش میکنند یا نه این بستگی به بیمار دارد

لارینگوسکوپ ‏‎(Laryngoscope)‎‏  به چه معنی است؟ 
‏Laryngo (Larynx) : ‎حنجره
Scope : ‎دیدن، نمایش

در چه مواردی به کار می‌رود؟
وسیله ای است که جهت دیدن حنجره (خشک نای) از آن استفاده می‌شود.‏

فیزیولوژی
حنجره ‏‎(Larynx)‎‏ قسمتی از راه هوائی است که بین دهان و نای ‏‎(Trachea)‎‏ قرار دارد و  به عنوان “تارهای صوتی” نیز شناخته شده است. زمانی که بیمار به تنفس مصنوعی نیاز دارد، یک لوله به نام “لوله داخل شونده به نای” از طریق دهان یا بینی، وارد نای می‌شود. وقتی لوله کاملا درون نای قرار گرفت، پزشک با استفاده از لارینگوسکوپ، زبان را به آرامی به سمت بالا هدایت می‌کند تا بتواند از درستی مسیر لوله و هدایت صحیح لوله  به سمت ریه‌ها اطمینان حاصل کند.‏

چگونه کار می‌کند؟
لارینگوسکوپ شامل یک دسته و یک تیغه است. تعدادی باتری در دسته آن قرار داده شده است که در برخی انواع آن، قابل شارژ هستند. یک لامپ نوری کوچک نیز بر روی دسته یا تیغه قرار دارد. لارینگوسکوپ هائی که لامپ بر روی آنها قرار دارد، یک مسیر فیبر نوری ظریف از لامپ به انتهای تیغه کشیده شده است. هنگامی که لارینگوسکوپ در ناحیه مورد نظر قرار گرفت، لامپ روشن می‌شود. تیغه درون دهان قرار داده می‌شود و پزشک می‌تواند حرکت انتهای تیغه تا رسیدن به حنجره را مشاهده کند. تیغه لارینگوسکوپ اندازه‌های متفاوتی دارد که برای افراد بالغ، کودکان و نوزادان قابل تغییر است. در اکثر مواقع اندازه‌های مختلف تیغه به همراه یک دسته در یک مجموعه عرضه می‌شود.‏

منبع-bmecenter