lemon.16.9

می خواهیم با مزه ترین تصاویر امروز را درهنگام چشیدن لیموترش توسط کودکان برایتان به نمایش بگذاریم امیدواریم لذت ببرید.

دیوید وایل و آپریل مکیبورکا مجموعه عکسی از کودکان در حالی که برای اولین بار طعم لیمو را می چشند، تهیه کرده‌اند که ما در اینجا تعدادی از آنها را برایتان آورده‌ایم. عکس العمل کودکان در این عکس‌ها بسیار جالب است.

10375_751

10376_925

10377_645

10378_773

10379_647

10380_207

10381_473

10384_667

10385_402