916811-1_l

 بر پایه پژوهش  جدید   کالج مک گیل عصاره سیب زمینی می تواند چاقی به علت رژیم  غذایی پر از کربوهیدراتهای تصفیه  شده و چربی را کم  نماید.

 این نتیجه بحدی شگفت آور بود که دانشمندان  برای اطمینان  از صحت آن به تکرار آزمایشات پرداختند. محققان به مدت ده هفته  موشها را تحت  رژیم القاء کننده ی چاقی قرار دادند. موشهایی که بطور  متوسط  درابتدای تحقیق دارای  وزنی برابر با 25 گرم بودند  حدود 16 گرم افزایش وزن یافتند. اما موشهایی که تحت  همین رژیم غذایی بودند اما به آنها عصاره ی سیب زمینی نیز داده شده بود تنها 7 گرم افزایش وزن یافتند. مزایای عصاره ی سیب زمینی به دلیل وجود غلظت بالایی از پلی فنلها  بود این ماده ی شیمیایی  مفید در سبزیجات ومیوه جاتی که ما می خوریم، موجود است.

 پرفسور Agellonیکی از نویسندگان این تحقیق  می گوید: ما تصور میکردیم این نتایج نمی توانند صحیح باشند و به همین  دلیل  مجدداً  آزمایشات را تکرار کردیم و این بار از عصاره ی تهیه  شده  از سیب زمینی هایی که در فصل دیگری رشد کرده بودند، استفاده  نمودیم تا از نتایج اطمینان  یابیم.

بر اساس نتایج این تحقیق عصاره ی سیب زمینی می تواند راه حلی برای جلوگیری ازچاقی و دیابت  نوع 2 باشد.

 دکتر Kubowنویسنده ی ارشد این تحقیق میگوید: دوز روزانه ی مصرف عصاره ی سیب زمینی  از 30 عدد سیب زمینی استخراج شده است و ما به هیچ فردی  توصیه  نمی کنیم 30 عدد سیب زمینی  در روز مصرف کند، دانشمندان درحال کار بروی تولید عصاره ی سیب زمینی بصورت یک ساپلیمنت  تغذیه ای هستند که به سادگی بتوان از آن به عنوان یک عنصر پخت و پز در آشپزخانه استفاده  شود.

سیب زمینی منبع بسیار خوبی از پلی فنل ها است و در آمریکای شمالی  پس از زغال اخته  به عنوان یک منبع  غنی از پلی فنل شناخته می شود.

 اگر چه انسان وموش غذاها را به روشهای مشابه ای  متابولیزه می کنند  اما برای  بررسی فواید مصرف عصاره ی سیب زمینی  درانسان و همچنین تعیین دوز بهینه ی این عصاره برای زنان ومردان نیاز به انجام کارآزماییهای بالینی وجود دارد. دانشمندان امیدوارند که اختراع عصاره ی تهیه شده از سیب زمینی را ثبت کنند و برای انجام کارآزمایی های بالینی وتولید تجاری ساپلیمنت عصاره ی سیب زمینی یک شریک  تجاری از میان کارخانجات صنایع غذایی بیابند.