playing-martyr-to-your-past

با فکر کردن به گذشته های ناراحت کننده ،غمگین تر می شوید فکر کردن به آنها، ناراحتی و افسردگی شما را بیشتر می کند.

درد و رنج موجب بالندگی می‌شود و افرادی که کینه‌توز هستند، حرمت یکدیگر را حفظ نمی‌کنند و به جای حال در گذشته و آینده زندگی می‌کنند که سلامت روان خود را به خطر می‌اندازند. خودمراقبتی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه شناخته می‌شود. ما در زمینه خود مراقبتی با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از آنها مربوط به مراجعه به روانشناس و مشاور است. هرچند این رویه درحال حاضر نسبت به ٢ دهه گذشته بهتر شده اما هنوز هم برخی افراد از مراجعه به متخصصان حوزه بهداشت روان اجتناب می‌کنند که مهم‌ترین دلیل آن ترس از برچسب خوردن است.
اکنون آموزش ما نسبت به گذشته بهتر شده و کارگاه‌های متنوع با موضوع‌های مدیریت استرس، تنظیم خلق، ارتباط موثر، حل مسأله
و … در مراکز مختلف درحال اجراست.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه مراقبت روانی آموزش درخصوص مدیریت استرس است. افراد باید بدانند درد و رنج در زندگی وجود دارد و اگر درد و رنج نباشد رشد و بالندگی به وجود نمی‌آید. بنابراین نباید از آنها فرار کنیم.
ما با خود افکار و تجربیات منفی را حمل می‌کنیم و این بر رفتار ما تأثیر می‌گذارد باید خود و دیگران را ببخشیم و با این بخشش است که سبک‌بال می‌شویم هر چند این رفتار آسان نیست اما با تمرین می‌توان آن را درونی کرد.
حفظ حرمت انسان‌ها نقش موثری در زمینه خودمراقبتی و کاهش ابتلا به آسیب‌های روانی دارد که در این راستا نقش حاکمیت و فرهنگ‌سازی در این خصوص موثر است.
زندگی درحال یکی از مهم‌ترین عوامل
سلامت روان است. انسان‌ها باید از گذشته درس بگیرند و نگاهی به آینده داشته باشند، گذشته‌ها گذشته و آینده نیز هنوز نیامده است بنابراین افسوس گذشته و نگرانی آینده می‌تواند سلامت روان را به مخاطره  بیندازد.
افراد باید به خدا توکل کرده و در اکنون و این‌جا زندگی کنند.
زندگی در گذشته فرد را دچار احساس گناه و افسردگی می‌کند چرا که برخی از افراد می‌پندارند که فرصت‌های زیادی را در گذشته از دست داده‌اند. همچنین زندگی در آینده موجب نگرانی و اضطراب می‌شود زیرا آینده مبهم است و انسان‌ها معمولا در برابر موقعیت‌های مبهم دچار ترس، نگرانی و اضطراب می‌شوند.