what-are-the-bedroom-rules-for-men-915590970-sep-24-2012-1-600x400

همانگونه که خانم ها زیاد جلوی اینه می روند آقایان نیز همانگونه زیاد به حمام می روند و ساعات زیادی از عمرشان را صرف حمام کردن می کنند.می خواهیم بدانیم چه مقدار از عمرشان را در ا ین راه صرف می کنند.

اگر مرد زندگی‌تان بارها گلایه کرده که چقدر جلوی آینه وقت تلف می‌کنید، پس این را بخوانید.

به گزارش دکترسلام به نقل از سایت «دیلی میل»، یک تحقیق جدید نشان می‌دهد مردهای عصر مدرن بیش از همیشه درباره ظاهرشان وسواس دارند و 4 سال از عمر خود را برای رسیدگی به سرووضعشان می‌گذراند. این مدت در بین زن‌ها 3 سال است.

هم‌چنین معلوم شد، مردها یک سال و 3 ماه از عمرشان را در سالن‌های ورزش می‌گذرانند تا بدن خوش‌فرمی داشته باشند، یعنی 6 برابر خانم‌ها که 2 ماه را صرف این کار می‌کنند.

نتیجه این تحقیق که با نظرسنجی از 2 هزار بریتانیایی انجام شد، نشان داد یک مرد معمولی 2 سال و 3 ماه از زندگی‌اش را زیر دوش حمام می‌گذراند و زن‌ها یک سال و 8 ماه را صرف تمیز کردن خودشان می‌کنند.