Girl-with-anxiety2این روزها اینترنت عامل تاثیر گذاری در خانواده ها و زندگی های زناشویی شده است. در برخی موارد، خیلی از روابط به خاطر همین مسئله فروپاشیده می شود. استفاده بیش از اندازه از اینترنت می تواند انزوای اجتماعی، فقدان صمیمیت واقعی و افسردگی ایجاد کند

آیا شما جزء افرادی هستید که در طول روز بارها و بارها بی اختیار ایمیل خود را چِک می کنند؟ شما هم در انتظار یک خبر جدید دائماً چشمتان به صفحه تلفن همراهتان است؟ اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت است، احتمالاً سطح بالایی از استرس را در زندگی تحمل می کنید و به دنبال راهی برای کاهش آن هستید. خواسته ای که به سادگی با کمتر نگاه کردن به پاکت نامه کوچک نقش گرفته در تلفن همراه و تبلت شخصی خود تحقق پیدا می کند.

افرادی که در طول روز به دفعات ایمیل خود را چِک می کنند نسبت به دیگران اضطراب بیشتری دارند. در یکی از آخرین تحقیقات انجام شده دانشمندان دو گروه را مورد مطالعه قرار دادند، گروه اول در طول یک روز تنها سه بار به ایمیل خود سر می زدند در حالی که گروه دوم هر زمان که می توانستند و به تناوب ایمیلشان را وارسی می کردند. پس از دو هفته جای دو گروه با یکدیگر عوض شد تلاش شد تا در عادت ایمیل چک کردن افراد تغییری ایجاد شود. یافته های به دست آمده ثابت کرد، هر چه دفعات بررسی ایمیل کمتر شود به همان میزان سطح استرس نیز کاهش می یابد.

هر چند تغییر دادن عاداتی از این دست بسیار سخت و گاه حتی غیر ممکن به نظر می رسد، برای آنهایی که معتاد به فرستادن و دریافت ایمیل هستند سخت ترین کار زندگی نگاه نکردن به همین پاکت نامه الکترونیکی است. علی رغم اینکه بسیاری می دانند با کمتر چک کردن زندگی آرام تری خواهند داشت اما توان ترک این عادت را نیز ندارند. در این دسته یک نوع تعارض گرایش- اجتناب همیشگی وجود دارد، تعارضی که با تمام دشواری گریزی جز ترکش وجود ندارد.