index.jpgبثصثفصثفصث

این جنین که به طرز باورنکردنی جمجمه سری به شکل قلب دارد در کمال ناباوری پزشکان متخصص سالم بوده و هیچ مشکلی ندارد و سالم است.

اسکن 3D جمجمه پسری در بدن مادر نشان می‌دهد سر او به شکل قلب بوده است قبل از آنکه به طور کامل شکل بگیرد.

در ۲۰ هفته بارداری زن و شوهری که می‌خواستند جنسیت نوزاد خود را بدانند در سونوگرافی با سری به شکل قلب متعلق به جنین خود مواجه شدند.

گفتنی است، کارکنان بهداشتی به سرعت به آن‌ها اطمینان دادند که خطری متوجه سلامت نوزاد آن‌ها نیست و او طبیعی است و جمجمه او بتدریج به فرم اصلی خود تبدیل خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، در حال حاضر این نوزاد بدنیا آمده و از سلامت کافی برخوردار است و تصویر سونوگرافی در حال حاضر تبدیل به یک یادگاری ارزشمند برای این خانواده شده است.