تركيب جديدي كه به احياي حافظه در مغز آسيب ديده موش كمك مي‌كند مي‌تواند راه را به سوي توليد داروهاي جديدي براي درمان زوال عقل و اختلال مشاعر هموار كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، براساس مقاله منتشر شده در مجله نيچر تركيبات درمان كننده آسيب‌هاي مغزي در موش‌هاي آزمايشگاهي كه بر روي ويژگي‌هاي ژنتيكي تاثير مي‌گذارند، توانايي مغز اين جانور را براي احياي حافظه بلند مدت باز مي‌گردانند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حافظه حتي پس از تخريب سلول‌هاي مغزي قابل احياء است.

همچنين با دستيابي به اين تركيبات امكان توليد داروهايي در آينده براي درمان از دست رفتن حافظه در نتيجه ابتلاء به بيماريهايي چون آلزايمر يا اختلال مشاعر وجود خواهد داشت.