64922837

افرادی که ورزش میکنند معمولا به عضلات گردن اصلا توجه نمی ک نند مگر اینکه دچار گردن درد شوند  امروز درباره  تقویت عضلات گردن بحث میکنیم و ورزش های گردن را به شما آموزش میدهیم

اگـر عـادت
داشته باشید که سرتان را بجلو خـم کنیـد حتی نشستن
پشـت مـیز کامپیوتر و تایپ کردن مداوم میتواند شما را در
معرض درد گردن قرار می دهد.

خیـلی از بـاشگـاه هـا دستـگاه هـای بسیـار خـوبی بـرای
تقویت عضلات گردن دارند. می توانید از مربی باشگاهتان
در این باره سوال کنیـد و بـرای استفـاده از آنـها از او کمک
بگـیرید. امـا اگر بـاشگاه شـما چـنین دستگاه هایی ندارد،
انتخاب های دیگری هم پیش روی شماست. در این مقاله
بشما نشان میدهیم که چطور بدون استفاده از تجهیزات،
عضلات گردنتان را تقویت کنید.

در زیر به سه نمونه تمرین گردن که انجام آن به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد اشاره میکنیم. این تمرینات را در هر مکانی می توانید انجام دهید—پشت میز کار، در اتومبیل، وقتی در صف ایستاده اید، یا در هنگام تماشای تلویزیون.

1. خم کردن سر:  این حرکت را می توانید هم به صورت نشسته و هم ایستاده انجام دهید. اگر می خواهید ایستاده انجام دهید، فرم صحیح را در طول تمرین حفظ کنید و اصلاً خم نشوید. با قرار دادن کف دست ها بر روی پیشانی شروع کنید، نگاهتان به روبه باشد. می توانید از هر دستی که خواستید استفاده کنید اما استفاده از دست مسلط تر شما بهتر است.

سرتان را به جلو خم کنید، به حالتیکه چانه تان را به سمت سینه قرار می دهید. و متقابلاً  با عقب هل دادن سر با استفاده از کف دست، حرکت را تکمیل کنید. این موقعیت را دو ثانیه (یا بیشتر) حفظ کنید و بعد به دقت به وضعیت شروع برگردید.

2. کشش سر:  مثل حرکت خم کردن سر، این حرکت را هم می توانید هم به صورت نشسته و هم ایستاده انجام دهید. در ابتدا کف دست ها را در پشت سر قرار داده و نگاهتان به روبه رو باشد. سرتان را به سمت عقب خم کرده به حالتیکه چانه تان را به سمت بالا بلند می کنید. برای انجام حرکت متقابل این تمرین، سرتان را با استفاده از کف دست به سمت جلو هل دهید. این موقعیت را دو ثانیه (یا بیشتر) حفظ کنید و بعد به دقت به وضعیت شروع برگردید.

3.  گردش گردن به طرفین:  در حالت ایستاده یا نشسته، کف دست چپتان را روی سمت چپ سرتان قرار دهید. همانطور که گوش چپتان را به سمت شانه چپتان پایین می آورید، خلاف حرکت را با فشار آوردن روی سر با کف دست انجام دهید. این موقعیت را دو ثانیه (یا بیشتر) حفظ کنید و بعد به دقت به وضعیت شروع برگردید. حرکت را با سمت راست تکرار کنید.

یک ست از هر حرکت را می توانید خیلی سریع در روزهای کاری برای برطرف کردن استرس انجام دهید. این حرکات را می توانید متناوباً یک بار در هفته بعنوان بخشی از تمرینات بدنسازی و قدرتی خود انجام دهید. برای هر حرکت دو تا سه ست انجام دهید. دقت کنید که حین انجام آن، بدنتان در فرم و وضعیت صحیح باشد.