24294D9800000578-0-Hot_property_The_teapot_forms_part_of_a_treehouse_designed_and_b-a-58_1419007383662

این مرد پیر سالهاست که درون این قوری زندگی می کند و علاقه وی به کارهای عجیب و غریب و متمایز بودن از اطرافیان باعث شده که این گونه زندگی را انتخاب کند!

 آیا می توانید تصور کنید که روزی درون یک قوری زندگی کنید؟ احتمالاً تصور چنین زندگی نه تنها برای اکثر انسان ها دور از ذهن و خنده دار است، اما خلاف ذهنیت ما پیرمردی در چین سال هاست که درون یک قوری بزرگ زندگی می کند.

چین سرزمین شگفتی هاست، این بار هم روش زندگی مردی 64 ساله توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. مردی هنرمند که روزی تصمیم می گیرد زندگی متفاوت از سایرین داشته باشد و به همین دلیل خانه ای می سازد شبیه یک قوری، قوری بزرگ، زیبا و مجهز به هال، اتاق خواب، حمام و آشپزخانه. این پیرمرد چینی که به هنر کنده کاری مشغول است، قوری ساخته دست خود را به روی درختان جنگلی در جنوب چین منتقل کرده است تا زندگی عجیب و غریب خود را تکمیل کند.
242202E900000578-0-Going_green_The_64_year_old_root_carving_artist_decided_to_becom-a-59_1419007383677

این مرد هنرمند می گوید:« تحمل فشار و شلوغی زندگی در شهرهای بزرگ دیگر برایم غیر ممکن شده بود و به همین خاطر دوست داشتم در جایی زندگی کنم اطراف به جای دود و بوق پُر باشد از گیاه و درخت». خانه قوری شکلی که این مرد چینی ساخته است مساحتی نزدیک به 10 متر مکعب دارد و قادر است وزن 20 نفر  تحمل کند. کف این خانه شگفت انگیز از چوب بامبو است و دیواره های آن با هنرمندی و ظرافت تمام کنده کاری و نقاشی شده است.

24294D3100000578-0-Elaborate_Mr_Yuezi_says_the_tea_pot_is_used_as_a_dining_hall_whe-a-60_1419007383687

242202A100000578-0-Sturdy_The_whole_structure_is_about_ten_square_meters_in_diamete-a-63_1419007383708