422406_580

این پدر هنرمند که برای بهبودد چشم کودکش ناچار بود چشم دیگرش را بپوشاند دست به ابتکار جدیدی در زمینه چشم بند زد ؛تصاویر جالب این خلاقیتها را با هم می بینیم.

یک پدر خوش ذوق برای تنبلی چشم فرزندش ابتکار جالبی زد تا هم فرزندش راحت تر با موضوع برخورد کند هم به عنوان یک پدر خوش قلب و مهربان در جهان مشهور شود«لایلا» در زمان به دنیا آمدن، ضایعه ای در چشم راستش وجود داشت. پزشک برای درمان تنبلی چشم این کودک به پدرش گفت که باید چشم قوی تر این کودک روزی دو ساعت پوشیده باشد تا چشم آسیب دیده اش بهبود یابد. حالا این پدر خوش ذوق برای اینکه فرزندش از این موضوع رنج نبرد چشم بندهای زیبایی در طرح ها و اشکال متنوع درست میکند تا به دخترش کمک کند که احساس بهتری نسبت به این بیماری و چشم بندها داشته باشد. چشم بندهایی که لایلای کوچک را جهانی کرده است و لایلا حتما در بزرگسالی به پدر خوش ذوقش بابت درست کردن این چشم بندها افتخار خواهد کرد

422407_434

422408_205

422409_155

422410_101

422412_776

422413_937

422414_564

422415_883

422416_513

422417_249

422418_699

422419_135

422420_214

422421_876

422422_708