sugar1

امروزه  معالجه  دیابت نوع یک تزریق روزانه انسولین است که برخی از بیماران تمایلی به استفاده از آن ندارند. تاکنون پژوهشهای زیادی برای اسان تر کردن معالجه این بیماری صورت گرفته و این  تحقیقات هنوز ادامه دارد. اینک پژوهشگران شیوه جدیدی را ارائه کرده اند. تحریک تولید انسولین به واسطه تابش امواج الکترومغناطیسی. آنها به این شیوه جدید  رادیوژنتیک نام نهاده اند

اساس این روش استفاده از فریتین است. فریتین مولکولی است که در بدن وظیفه ذخیره سازی آهن را به عهده دارد. تابش امواج رادیویی یا مغناطیسی به بدن ( در تئوری میتوان این امواج را از طریق تلفن همراه یا یک لباس مخصوص ایجاد کرد) فرد موجب میشود تا مولکول های فریتین معبری خاص را که در سطح سلول ها وجود دارد و TRPV1 نامیده میشود باز کند. با باز شدن این معبر مولکول های کلسیم به درون سلول رفته و یک DNA مصنوعی را که به توسط دانشمندان ساخته و درون سلول قرار گرفته تحریک میکند تا ژن مسئول تولید انسولین را فعال کند.

محققان از این روش برای کاهش قند خون موش با موفقیت استفاده کرده اند و اظهار میکنند که میتوان از آن برای تغییر عملکرد ژن ها و در نتیجه درمان بسیاری بیماری های دیگر استفاده کرد.