549affe14165e

برخی افراد مدام به رویاها و خیالاتشان می پردازند و عاشق خیال پردازی اند آنها نه تنها به ذهنشان در خلاقیت بیشتر کمک می کنند بلکه باعث ارتقا عملکرد زهنشان نیز می شوند.

بر اساس مطالعات جدید، بهره‌گیری از برخی مناطق مغزی که متعلق به رؤیا و خیال‌پردازی است می‌تواند عملکرد ذهنی را برای انجام کار پیچیده ذهنی افزایش دهد.

به گفته محققان، قبلاً این‌چنین تصور می‌شد که برای حل یک معمای ذهنی باید شبکه کنترلی اجرایی مغز روی یک هدف خارجی تمرکز داشته باشد و برای کاهش اختلالات زمینه‌ای باید از پرداختن به افکار درونی اجتناب کرد.

به گفته سرپرست این پژوهش: دیدگاه عموم این است که فعالیت بخش‌هایی از مغز که به این شبکه پیش‌فرض مرتبط است هنگام انجام کارهایی که نیازمند تمرکز هستند دچار اختلال می‌شوند چراکه این شبکه تحت تأثیر رفتارهایی از قبیل عدم تمرکز و حواس‌پرتی است. همچنین در این مطالعه برای اولین بار متضاد این حقیقت را ثابت کردیم که درگیری شبکه پیش‌فرض مغز نه‌تنها عملکرد ذهنی را دچار اختلال نمی‌کند بلکه باعث ارتقا عملکرد آن نیز می‌شود.