BeyondTheBlameGameArticle

سرزنش و ملامت دیگران کار نادرستی ست و نه تنها باعث تخریب روحیه اطرافیان و رابطه با انان می شود بلکه پیامدهای مخربی روی سلامتی فرد سرزنش گر میگذارد!

حکیمه آقایی با اشاره به 4 الگوی ارتباطی معمول که در روابط بین‌فردی دیده می‌شود، اظهار داشت: سازش کردن، سرزنش کردن، محاسبه کردن و گیج کردن الگوهای ارتباطی هستند که افراد آنها را به کار می‌گیرند.

* فرد سرزنشگر مدام در حال سرزنش دیگران است

وی افزود: فرد سرزنشگر مدام در حال سرزنش کردن دیگران است و این پیام را منتقل می‌کند که آنها کارها را هرگز درست انجام نمی‌دهند.

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: احساسی که فرد سرزنشگر در طرف مقابل به وجود می‌آورد منجر به عدم برقراری رابطه دوستانه می‌شود این در حالی است که ارتباط عنصر تعیین‌کننده در روابط بین فردی است.

* فرد سرزنش‌گر از انگشت اشاره خود زیاد استفاده می‌کند

آقایی تصریح کرد: به لحاظ بدنی فرد سرزنش‌گر وضع ملامت‌کننده به خود می‌گیرد یک دست او به کمر و با انگشت اشاره دست دیگرش فرد مقابل را خطاب قرار می‌دهد.

وی گفت:‌فرد سرزنشگر از درون احساس تنهایی و عدم موفقیت می‌کند، او خود را ایرادگیر نشان می‌دهد و سعی در القای این پیام دارد که اگر دیگران نبودند همه چیز درست پیش می‌رفت.

* سرزنشگران مراقب فشار خون خود باشند

این روانشناس ادامه داد: فشار خون فرد سرزنشگر در حال افزایش است و صدای خشن و گرفته و اغلب زیر و بلند او قابل تشخیص است، همچنین عضلات این تیپ الگوی ارتباطی سفت است.

وی افزود: فرد سرزنشگر می‌خواهد سلطه خود را بر دیگران تحمیل کند بنابراین از کلمات «چرا و هرگز» بسیار استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که الگوی ارتباطی‌شان بر مبنای سرزنش است، زمانی احساس ارزشمندی می‌کنند که دیگران از آنها اطاعت محض کنند.