ePrescribing_101
با افزایش شکایت افراد از بدخطی پزشکان و اشتباه در دادن دارو به مریضان مسئولین به فکر الکترونیکی کردن نسخه افتادند و در اینده ای نزدیک دیگر نسخه دست نویس نخواهیم داشت!

دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو  در خصوص بدخطی پزشکان در نسخه‌نویسی که باعث اشتباهاتی در زمان تحویل دارو می‌شود، گفت: کار اساسی برای این مشکل الکترونیکی کردن نسخه‌ها است که این موضوع یک پروژه بزرگ است که باید با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اجرایی کردن این موضوع با همکاری ارگان‌های فوق در حال پیگیری است، افزود: تا پایان سال قرار است که نسخه‌نویسی الکترونیکی به صورت پایلوت در دو استان اجرا شود و به تدریج ظرف چند سال در کل کشور تمام نسخه‌ها به صورت الکترونیکی شوند.
دیناروند عنوان کرد: نسخه‌نویسی الکترونیکی علاوه بر حذف اشتباه داروخانه‌ها در ارائه دارو به بیماران باعث صرفه‌جویی‌های زیادی در کشور می‌شود به طوری که با راه‌اندازی یک پروژه کنترل نسخه‌ها نیز انجام می‌شود، تداخل با دارو چک می‌شود و داروها مبتنی با راهنمایی‌های بالینی چک می‌شوند.