Plan
راه و روش های گوناگونی برای تمرکز و کنترل بیشتر حواس وجود دارد همینطور نیز موانع و عواملی هم در کاهش سرعت آن دخیلند پس سعی کنید تمرکز بیشتری روی کارهایتان داشته باشید.

تمرکز پیش زمینه یادگیری است، پس فرد باید به آن موضوع توجه داشته باشد تا داده به مغز فرد برسد. علیرضا شفیعی متخصص روان‌پزشک- عضو هیأت علمی دانشگاه پزشکی تبریز  گفت: تمرکز پیش زمینه یادگیری است به این معنی که باید به آن موضوع تمرکز و توجه داشته باشید تا داده‌های آن موضوع به مغز فرد داده شود. هنگامیکه فرد تمرکز ندارد اطلاعات ناقص به مغز فرد می‌رسد و دچار اختلال می‌شود.
وی ادامه داد: یک بخش در قسمت جلوی مغز است که تمرکز را کنترل می‌کند. با توجه به محرک‌های بیرونی مثل حواس پرتی، ‌اضطراب و استرس و … واکنش کم انجام می‌شود، البته در افسردگی هم چون پیش زمینه یادگیری، اندازه‌گیری، حوصله توجه کردن را ندارند اختلالی در تمرکز است.
شفیعی بیان کرد: بعضی از داروها باعث کاهش تمرکز می‌شود که فرد می‌تواند با ریلکس کردن، ورزش کردن،‌ کتاب خواندن، بازی‌های فکری باعث ارتقا بخشیدن در افراد عادی می‌شود ولی در افراد بیمار باید آن را از بین برد بعد تمرکز را درمان کردیم.