angry-kidsوقتی کودک عصبانی است سعی کنید زیاد به پرو پای او نپیچید و به پرخاشگر بودن او دامن نزنید و روی اعصابش راه نروید کنار آمدن با پرخاشگری و تندخویی کودک راه و روش خاص خود را می طلبد.

 یک فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان گفت:‌ «عصبانیت و پرخاشگری در کودکان می‌تواند به دلایلی تشدید شود.»

دکتر محمدرضا کاظمی، فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش  گفت: «از عوامل مؤثر در تقویت پرخاشگری در کودکان می‌توان به نوع رفتار والدین با یکدیگر اشاره کرد. یکی از دلایل بسیار مهم پرخاشگری در کودکان یادگیری است. کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را می‌آموزند و الگوبرداری می‌کنند.»

وی در ادامه افزود: «بنابراین برای کنترل خشم کودکان در ابتدا باید رفتار خودمان را در خانواده کنترل کرد و سپس با یک رفتار خوب کودکان را در معرض رفتارهای خشونت‌آمیز قرار نداد.»

همچنین این روان‌پزشک کودک و نوجوان گفت: «زمانی که والدین شاهد پرخاشگری یا عصبانیت کودک هستند، باید خونسرد باشند و به جای اینکه با تندی با او برخورد کنند باید بار اول به خاطر رفتارش به او تذکر دهند چون ممکن است کودک نداند که رفتارش نامناسب بوده است.»

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدام‌هایی که می‌توان برای کنترل این رفتار در کودک انجام داد، محرومیت او برای مدت زمان مشخصی از کارهایی است که دوست دارد، گفت: «با مشاهده عصبانیت و پرخاشگری در کودک والدین باید به او بگویند «تو حق نداری عصبانی شوی و داد و بیداد راه بیندازی» و اگر بخواهی این رفتار را تکرار کنی، مجبوریم تو را از کاری که دوست داری، برای مدتی محروم کنیم.»

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در ادامه افزود: «قانونی که در این شرایط والدین می‌توانند وضع کنند این است که مثلاً به کودک بگویند «با این رفتارت برای 5 دقیقه با تو حرف نمی‌زنیم یا 10 دقیقه حق نداری تلویزیون نگاه یا دوچرخه‌سواری کنی یا به پارک بروی و…»

محمدرضا کاظمی در پایان گفت: «هر بار که کودک عصبانی و پرخاشگر می‌شود، باید این قانون اجرا شود و والدین در انجام آن تعلل نکنند. در غیر این صورت کودک می‌داند که راهی برای گریز از محرومیتی که برایش تعیین شده، وجود دارد.»