sebastopol-ca-home-gym-equipment-store

هر چند این دو  تمرین مشابه هم هستند  اما فشار کاملا یکسانی ندارند. در اسکوات از جلو به این علت که وزنه در مقابل بدن نگه داشته می شود در طول ورزش بالاتنه در وضعیت صاف تری قرار می گیرد و اصولا به این مفهوم  است که فشار زیادتری روی عضلات چهار سر شما اجر می شود و در عوض فشار وارد شده به پشت پا و باسن نسبت به اسکوات معمول کاهش می یابد

اگر احساس می کنید که اسکوات معمول فشار مورد نظر را به چهار سر شما وارد نمی کند و در عوض فشار زیادی به پشت و پا و باسن منتقل می شود اسکوات از جلو جایگزین مناسبی بشمار می آید
کدام انتخاب برای ساختن حجم بیشتر در عضلات پا مناسب تر است : وزنه های سنگین و تکرارهای کم ۶ تکرار در هر ست یا وزنه های سبک تر و تکرار های بیشتر ؟

 

رنج تکرارهای که برای پاسخ گویی مناسب عضلانی ایده آل است بستگی به ترکیب فیبرهای عضله دارد فیبر های عضلانی کند انقباض تمایل به پاسخگویی بهتر به رنج تکرارهای بیشتر دارند و در مقابل فیبرهای عضلانی تند انقباض برعکس هستند ولی وقتی صحبت از عضلات پاست کمی موضوع پیچیده تر است عضلات پشت پا بطور معمول دارای فیبر های تند انقباض بیشتری هستند در حالی که عضله چهار سر ران فیبر های کند انقباض بیشتری دارد در نگاه اول رنج تکرارهای متوسط بین ۸ تا ۱۰ تکرار بهترین انتخاب بنظر می آید و برای شروع مناسب است ولی وقتی عکس العمل متفاوت عضلات در برابر بار کاری متفاوت را در نظر بگیرید متوجه می شوید که باید رنج متفاوتی از تکرار ها را مورد استفاده قرار دهید از ۶ تکرار در هر ست بعنوان مرز پایینی دامنه تکرارها تا ۱۵ الی ۲۰ تکرار بعنوان مرز بالایی تکرار ها از این طریق نه تنها رنج ایده آلی از تکرار ها را مورد استفاده قرار داده اید بلکه از عکس العمل های متفاوت عضله در برابر محرک های اعمال شده هم بهره مند می شوید .

منبع : edcoan.ir