monogamy-617x416

برخی هورمون ها مانند هورمون اکسی توسین روی مردان تاثیرات احساسی زیاد می گذارند و باعث تغییراتی جالب در آنان می شوند .

اکسی توسین هورمونی است که با احساساتی مثل عشق و اطمینان همراه است. یکی از تاثیرات اکسی توسین این است که دردهای هنگام وضع حمل را مورد هدف قرار می‌دهد. این هورمون همچنین پیوند احساسی بین مادر و نوزاد وی را تقویت می‌کند.

در این آزمایش، 48 مرد سالم تحت بررسی قرار گرفتند. در آغاز پژوهش نیمی از این مردان از اسپری استنشاقی اکسی توسین استفاده کردند و نیمی دیگر یک شبه دارو مصرف کردند.

محققان به این شرکت‌کنندگان، عکس‌های مختلفی شامل کودکی که در حال گریه است، نشان دادند. بعد از مردان خواسته شد که عمق احساسات خود را در هنگامی که این تصاویر را می‌دیدند، بیان کنند.

دکتر رنا هورلمن از دانشگاه بن در آلمان می گوید: میزان همدردی احساسی در مردانی که از هورمون اکسی توسین استفاده کرده بودند، به میزان چشمگیری بیشتر از مردانی بود که شبه دارو مصرف کرده بودند.