oil2_600x450

زمان ورزش و سوزاندن چربی ،  مواد غذایی چرب نمی خورید؟وقتی که می خواهید چربی بسوزانید از چربی های سالم  استفاده  کنید چه رخ می دهد؟ ، در اینجا 6 مورد را به یاد داشته باشید :

  1. چربی در رژیم غذایی و چربی بدن دو ماده بسیار متفاوت هستند.

خوردن چربی در رژیم غذایی به صورت خودکار منجر به تجمع چربی بدن نمی شود. خوردن چربی در رژیم غذایی  میزان چاقی را تعیین نمی کند.

  1. بدن ما برای رشد به چربی نیاز دارد.

رژیم غذایی بدون چربی ، قدرتمند مغز را کمتر و کارآمدی خود را از دست خواهد داد و ظرفیت یادگیری ما و توانایی تشکیل خاطرات جدید را می تواند به خطر بیندازد.

رژیم غذایی بدون چربی ، برای حفظ سطوح هورمون های جنسی به اندازه کافی تقریبا غیر ممکن است. عملکردهای حیاتی برای سلامت کلی متابولیک ، فرآیندهای غشایی( انتقال مواد مغذی به سلول ها ،.یکپارچگی و قابلیت های این غشاء)  نیاز به چربی های سالم دارد.

  1. شما می دانید که چه مواد غذایی را می خورید؟

بدن ما از اینکه بخواهد پروتئین ها را بسوزاند متنفر است ،اما بدن دوست دارد که کربوهیدرات ها و چربی ها را بسوزاند.

در صورتی که ما مصرف چربی را افزایش دهیم و در عین حال مصرف قند و کربوهیدرات کاهش دهیم اتفاقا باعث میشود تا چربی راحت تر بسوزد.

در صورتی که کربوهیدرات به سختی می سوزد ، به خصوص در فعالیت های ایروبیک ،تغییر یک رژیم غذایی پر چرب بیشتر کم می کند تا چربی ها هنگام ورزش بسوزند.

4.خوردن چربی های سالم ،گرسنگی را سرکوب می کنند

هنگامی که چربی کاهش می یابد و یا از مواد غذایی ما حذف میشوند، اغلب با قندهای تصفیه شده، نمک و یا مواد غیر غذایی جایگزین میشوند. متاسفانه، خوردن موادی مانند مواد خوراکی پر از کربوهیدرات و مواد افزودنی  به ویژه برای کنترل گرسنگی خوب نیست.

دقت کنید زمانی که ما چربی را از برنامه غذایی مان حذف می کنیم هورمونی که  منجر به سرکوب گرسنگی میشود ضعیف عمل می کند و گرسنگی را بیشتر تشدید می کند.

5.خوردن کربوهیدرات پایین نباید با عدم مصرف کربوهیدرات اشتباه شود .

باید دقت شود که خوردن کربوهیدرات به اندازه در رژیم غذایی روزانه مفید است و اصلا نباید حذف شود و باید توجه کنید که مصرف چربی های سالم مانند چربی های ترانس و روغن های تصویه شده باید مصرف شوند و اگر جهت سوزاندن چربی از کربوهیدرات زیاد و چربی کم استفاده کنید ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

  1. در نهایت، تغییر تعادل در رژیم غذایی ، یک فرایند بسیار فردی است که باید به چند شیوه زندگی، فعالیت و عوامل و وضعیت تغذیه ای توجه کرد.

منبع : gyrusclinic.com