13931011000313_PhotoL

 این مرد با انواع و اقسام میخ ها توانست پرتره های میخی جالبی را طراحی و اجرا کند و این خلاقیت  های زیبا را به نمایش بگذارد.

 میخ‌ها معمولاً برای تعمیرات، یا برای نصب تابلو به دیوار و کارهای فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما این بار یک هنرمند مجسمه ساز با جوش دادن هزاران میخ به یکدیگر مجسمه‌هایی بسیار زیبا خلق کرده است.

«جان بیسبی» حدود سه دهه به کار مجسمه سازی مشغول است و با جمع آوری میخ‌های کهنه از خانه‌های متروکه مجسمه‌هایی بسیار زیبا خلق کرده است.

13931011000314_PhotoL

13931011000315_PhotoL

13931011000316_PhotoL
13931011000317_PhotoL
13931011000318_PhotoL

13931011000319_PhotoL

13931011000320_PhotoL

13931011000321_PhotoL

13931011000322_PhotoL

13931011000323_PhotoL

13931011000324_PhotoL

13931011000325_PhotoL

13931011000326_PhotoL

13931011000327_PhotoL