STRESS-EATING

اینگونه افراد به واسطه استرسشان هیچ لذتی از خوردن نمی برند و نمی دانند چه میزان می خورند و لذتی از غذاخوردن نمی برند.

هرچند برخی افراد تصور می‌کنند که پرخوری در مواقع اضطراب لذت بیشتری دارد اما نتایج مطالعات اخیر عکس این قضیه را نشان می‌دهد. متخصصان دانشگاه ژنو دریافتند در حالی که استرس تمایل فرد را به مصرف خوراکی به عنوان پاداش افزایش می‌دهد اما باعث نمی‌شود فرد از خوردن، بیش از مواقع دیگر لذت ببرد.

متخصصان برای رسیدن به این نتیجه نوع انسانی تست «پاولف» را مورد استفاده قرار دادند. تست پاولف در حیوانات برای اندازه‌گیری سطح استرس، رضایت و تمایل آنها استفاده می‌شود. به منظور سازگار کردن این تست برای استفاده روی انسان متخصصان از شرکت‌کنندگان درخواست کردند تا علاقه فردی‌شان در مورد شکلات را بازگو کنند.

سپس این افراد به دو گروه تقسیم شدند. از یک گروه درخواست شد تا برای یک مدت طولانی دست خود را داخل آب یخ نگه دارند که ایجاد کننده وضعیت استرس‌زاست. همچنین از گروه دوم درخواست شد تا دستشان را داخل آب گرم نگه دارند. سپس از آنان درخواست کردند تا برای استمشام بوی شکلات دستگیره‌ای را فشار دهند و مشخص کنند که از استشمام بوی آن چه حسی پیدا می‌کنند. نتایج نشان داد افراد پراسترس به منظور به دست آوردن فرصت و شانس استشمام بوی شکلات سه برابر انرژی بیشتری به کار می‌گرفتند، هرچند میزان لذتی که هر دو اعضای این گروه داشتند تفاوتی مشاهده نشد.

به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی، «ایوا پول»، متخصص ارشد این مطالعه از دانشگاه ژنو گفت: اکثر افرادی که شرایط پراسترس را تجربه می‌کنند تمایل بیشتری به مصرف مواد خوراکی همچون شکلات دارند و حتی باعث می‌شود خود در نیمه‌های شب برای خرید آن به فروشگاه مراجعه کنند اما چنین رفتاری به این مفهوم نیست که آنها از خوردن شکلات لذت بیشتری می‌برند.