webmd_rf_photo_of_fist_stretch

متاسفانه در سال های اخیر و در بین کودکان ایرانی شاهد کاهش و کم کاری حرکتی از لحاظ مچ دست و انگشتان کودکان ایرانی بوده ایم که این امر بسیار مهم و حائز اهمیت در زمینه یادگیری آموزش نکات نوشتاری و یدی در آنان است!

روشنک وامقی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در اولین همایش اختلالات عصبی – تکاملی اظهار کرد: مطالعه‌ای بر روی 10 هزار و 516 کودک 4 تا 60 ماهه در کشور نشان داد که کودکان ایرانی در مقایسه با کودکان 4 کشور آمریکا، نروژ، اسپانیا و کره از ضعف تکاملی حرکات ظریف یعنی استفاده از عضلات مچ و انگشتان رنج می‌برند.

وی تصریح کرد: از آنجا که انسان همواره در عرصه هنری و صنعتگری مانند نقاشی و خطاطی سرآمد بوده است نتیجه این مطالعات پسرفت در این زمینه را نشان داد.

وامقی تصریح کرد: کودکان 4 ماهه تا 24 ماهه در ایران در حیطه تکامل ارتباطی در وضعیت بهتری نسبت به کودکان 4 کشور دیگر قرار دارند که به معنای پیشی گرفتن آنها در حیطه گفتار و زبان است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تأکید کرد: در حل مسئله یا هوش نیز کودکان ایرانی از 8 ماهگی تا 20 ماهگی از کودکان سایر کشورها پیش هستند که این اختلاف از 30 ماهگی تنها نسبت به 2 کشور بیشتر است در حالی که از 48 ماهگی کودکان ما در هوش و حل مسئله نیز از این کشورها عقب می‌مانند.

وی تصریح کرد: در حیطه حرکات درشت نیز تا 24 ماهگی وضعیت عادی و مناسبی دارند اما پس از 24 ماهگی وضعیت این کودکان در این حوزه نیز نامناسب شده و از سایر کشورها عقب می‌مانند.

به گفته وامقی ممکن است علت پیش بودن کودکان ایرانی در 2 سال اول تولد در حیطه‌های تکاملی مصرف شیر مادران در این 2 سال باشد و کودکان پس از آن از رژیم غذایی مناسبی استفاده نکرده باشند.

اولین همایش اختلالات عصبی – تکاملی چهارشنبه و پنج‌شنبه در سالن اجتماعات شهید مصطفی احمدی‌روشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌شود.