index.jpg9++98

افراد سالمند بیشتر از دیگر اقشار نیازمند آرامش و آسایش اند و با توجه به اینکه اکثرا  بخش بیمار و ناتوان جامعه را تشکیل می دهند باید بیشتر به آنان توجه داشت.

دکتر علی​اصغر ارسطو  اظهار کرد: افزایش طول عمر انسان​ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن اخیر و قرن حاضر است که مطالعه هرم سنی کشورمان نیز این واقعیت را روشن می​کند.

وی ادامه داد: سالخوردگی جمعیت در اوج زندگی اگرچه یک موفقیت بهداشتی و درمانی محسوب می​شود اما عدم برنامه​ریزی صحیح و مواجه غیراصولی با این پدیده در آینده نزدیک موجب ایجاد یک چالش عظیم خواهد شد، بنابراین ضروری است برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در حوزه سالمندی و سلامت سالمندان اقدامات اساسی در بعد آموزش این حوزه انجام شود.

دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی​شاپور اهواز گفت: اظهارنظرهایی که در جوامع غربی درباره تعریف معیار سلامتی انجام می​‌شود، قابل تامل است به گونه​ای که نیمی از آنها واژه رفاه روانی و آسایش روان و برخی داشتن انرژی کافی برای انجام امور را ملاک سلامتی افراد سالمند می​دانند این در حالی است که تنها 12 درصد نبود بیماری را معیار سلامتی دانسته​اند.

ارسطو اظهار کرد: در این صورت تمرکز عمده سیستم بهداشتی بر سلامت جسمی سالمندان و تاکید بیشتر بر درمان​های طبی و رفع عوامل ظاهری و جسمی بیماری است. بر اساس این تعاریف دید بیمارمداری در حوزه بهداشت قطعا مفهوم جامع بهداشت سالمندان را محقق نمی​سازد.

وی با بیان این که تاریخچه سلامتی امروز بشر بر تاریخچه سلامتی دیروز او استوار است، افزود: بدین ترتیب هر وضعیتی که امروز داریم ناشی از وضعیت دیروزمان است و وضعیت امروز، آینده بشر را رقم خواهد زد. بنابراین در اینجا نقش سیستم آموزش عالی کشور برای گسترش و پشتیبانی از رشته​هایی مانند سلامت سالمندی در مقاطع تحصیلات تکمیلی می​تواند در تامین اهداف سازمان جهانی بهداشت مبنی بر کمک به ارتقای سلامت سالمندان، پیشگیری از ناتوانی آنها یا حداقل به تاخیر انداختن وابستگی آن موثر باشد.

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی​شاپور اهواز گفت: رشته سلامت سالمندان مجموعه​ای از مباحث جامعه​شناسی، روانشناسی، شناخت بیماری​ها و اصول بهداشت سالمندی است که دانشگاه علوم پزشکی جندی​شاپور اهواز با توجه به شرایط جامعه سالمندی این ظرفیت را برای راه​اندازی این رشته دارد.

ارسطو عنوان کرد: با توجه به اینکه در آینده با موج سالمندی در کشور روبه‌رو خواهیم شد، ضروری است در بعد آموزش عالی و راه​اندازی رشته​های مورد نیاز، توجه اساسی داشت و هر یک از ما باید گامی موثر در ارتقای سلامت سالمندان برداریم.