cram-studying-for-college
شب امتحان بدون شک شب بسیار سرنوشت ساز و مهم و پر استرسی برای دانشجویان است و آنان روی آوردن به مصرف قرص و قهوه و چای سعی در بالابردن میزان بیداری و تمرکز خود دارند که این کار بسیار اشتباه است!

حسین ابراهیمی مقدم روانشناس گفت: متاسفانه در حال حاضر استفاده از قرصهای ریتالین و دیگر قرصهای شب امتحانی مرسوم شده است.
وی افزود: دلیل استفاده از این قرصها توسط دانشجویان می‌تواند عواملی چون نداشتن برنامه‌ریزی درست، کمبود اعتماد به نفس و اعتماد نداشتن به توانمندی‌هایشان باشد همچنین تبلیغات سوئی که در خصوص این قرصها صورت گرفته که می‌تواند تمرکز و توجه را افزایش دهد موجب شده تا آمار بیشتری از مصرف کنندگان را شاهد باشیم.
ابراهیم‌مقدم ادامه داد: والدین می‌توانند در این امر موثر باشند چرا که اعتماد به نفس را می‌توانند در فرزندان خود ایجاد کنند و تنها نمره بالا را از فرزندانشان خواستار نباشند و آنها را از خطرات احتمالی این داروها مطلع کنند.