Fotolia_42450968_Subscription_XL-1

مشکل امروزی اکثر والدین ،عادت دادن بچه ها به غذاهای خوب است ، ولی شما وظیفه دارید به عنوان  پدرومادر این کاررا انجام دهید. عادت دادن بچه ها به خوردن سبزیجات یکی ازعوامل خسته کننده است ، وشما سعی می کنید  آن را  به زور به گلویش بریزید در اینجا  راهکارهایی آسان به شما پیشنهاد میکنیم که بچه ها یاد بگیرند وعادت کنند  سبزیجات بخورند.

1-   برش سبزیجات به شکل های فانتزی و سرگرم کننده

   روش بسیار خوبی است که کودکان به خوردن سبزیجات علاقمند شوند و این عادات را برای خودشان بوجود می آورند که سبزی بخورند

   2-  پرورش باغ سبزی

با این روش کودکان، به خوردن آنها علاقه نشان میدهند، بخصوص اگر مراقبت از سبزیجات را به عهده بچه ها قرار دهید، به پروش سبزیجات افتخار میکنند و از آن مراقبت میکنند، می خورند و مزه آن را امتحان میکنند

3- سبزیجاتی مثل کدو , هویچ را  در هنگام بازی پیش بچه ها قرار دهید  مثلا وقتی درحال تاب بازی است هر دفعه به او هویچ یا سبزی و…بدهید یا در غذاها بریزید

منبع-http://www.hidoctor.ir