305a9d8f6ec7a6a041dc07fbc5252d36a8fa7889

این تصاویر بسیار دیدنی از زیباترین قارچ های دنیا گرفته شده است که بیشتر شبیه گل هستند تا قارچ ،دیدن آنان مساما خالی از لطف نیست!با ما همراه باشید

قارچ‌هایی که در این مطلب مشاهده می‌کنید نمونه‌های بسیار زیبایی از خلقت هستند که زیبایی شان انسان را متحیر می کند.

0f93fd67229c0241201959a7af1322cfd2e3e91a

61cbcbd70459ea6426f0801ac3171c3a65dcf74c

13b6c78bc485346f77736fb7001f1d2d272aa89e

8f4ddf0ab9f6b1394dfd36c3e593566dd9aa937f

090b8cf7dc8009b80742901fb059149d18141f9f

5722366a36a07e353e2203bc8ee121ce91d0de11

21533f40cf3d8f398385ba33168425af452fca07

c3e20fe1e5087ae6bd207846778ccdfd8cbbdb89

c91a937f36886ec39e95b98739a6c9f910f94415

ba7d8cc80492a6fb26bbbf5672d742d60eadf751

ab00584a0f2c749c49b09ce1a9ccc6f5bf12c964

a1d0e5cc6cae576e40eafb8907dd9f44c5ab8d24

e4f50e127f57748116d2d30c47975746cc371d92

e36e4b70ac91426dd468c44e4400516106b11d33

ec4c180f18ff3b7bbd27de8df0f3b627cc09e768

 

f10f19dbc27958aa6745763d198263cfdb941eac