Marriage-tune-up-June09-istock

فواید آموزش دادن به زوج های جوان بسیار زیاد است و از جمله آنان تحکیم خانواده و پایداری آن است اگر قبل از ازدواج زوجین آگاه سازی شوند

نسرین طهرانی افزود: بسیاری از تعارضات و مسایل موجود در روابط بین فردی زوج‌ها و خانواده و درنهایت اجتماع به صورت نهفته در حال رشد است.

وی با بیان اینکه ازجمله روابط بین فردی حائزاهمیت روابط زوج‌هاست، گفت: روابط نزدیک و صحیح همسران می‌تواند نتایج مثبتی بر سلامت جسمی و روانی داشته باشد و موجب کاهش واکنشهای قلبی-عروقی ، افزایش رفاه و زندگی بهتر فردی و روانی شود همچنین مشاهدات و پژوهش‌ها نشان داده است فرزندان رشد یافته درمحیط مناسب رفتاری وعملکردی، نتایج بهتری درکسب امتیازات دانشگاهی و رقابتهای اجتماعی دارند.

این روانکاو ادامه داد: فراهم سازی زمینه‌های ازدواج‌های مستحکم یک هدف با ارزش برای نسل انسان و فارغ از حیطه‌ها و چارچوب های فرهنگی است. همه انسان‌ها تلاش می‌کنند تا با داشتن ارتباط‌های فردی و میان فردی در زندگی مشترک و زندگی اجتماعی جایگاهی متعالی برای خود به وجود آورند. بنابراین پایه‌گذاری ازدواج‌های آگاهانه و پیش‌روی این فرایند می‌تواند فواید بسیاری را برای افراد، جامعه، فرزندان و خانواده‌ها به همراه داشته باشد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت نهاد خانواده لازم است بررسی‌های بیشتری در زمینه شکل‌گیری، تداوم و بقای این بخش ارزشمند اجتماعی انجام شود. بنابراین وجود طرحی جامع برای چک آپ پیش از ازدواج، شکل گیری ازدواج و تداوم آن در جهت حل تعارضات و پیشگیری از وقوع بحران اهمیت دارد ،چرا که بر سلامت فردی و اجتماعی افراد تاثیر زیادی می‌گذارد.

طهرانی در پایان اظهار کرد: برنامه ریزی جهت پیشگیری از تعارضات زوجین و ایجاد سیستم های آموزشی جهت قدرتمند سازی زندگی متأهلی و همگام سازی اهداف در زمینه ارایه خدمات به زوجین ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن آینده کاربرد فضاهای مجازی جهت دریافت خدمات آموزشی و درمانی و مزایای این فضا مانند امکان صرف زمان و هزینه کمتر به کارگیری این ابزار در جذب جمعیت بیشتری از زوج‌ها می‌تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.